Detsembris toimus veebi kaudu kogukonnaaedade kogemusvahetus, millel võeti kokku Tallinna kogukonnaaedade 2020. aasta tulemused, räägiti nii suurematest saavutustest kui ka õppetundidest.

  • Toit ja aiandus
  • 31. detsember 2020
  • Ülemise foto pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Inspiratsiooni saamiseks tutvustasid oma tegemisi Emajõe aed Tartust, Šilainiai aed Kaunasest ning „Dodo“ kodanikuühendus Helsingist, kes on arendanud linnaaiandust üle kümne aasta.

Tallinna keskkonnaveebist leiad kõikide ettekannete salvetused ja slaidiesitlused.

MTÜ-d, seltsid, erinevad vabaühendused, eralasteaiad, -koolid jt asutused saavad linnaaia (mh õppeaia) rajamiseks ja arendamiseks taotleda Tallinna Keskkonna - ja Kommunaalametilt projektitoetust vastavalt linnaaianduse valdkonna mittetulundustegevuse toetuse andmise korrale. Taotlemise tähtaeg 1.veebruar. Taotlemise korraga ja võimalustega saab tutvuda siin.

Samuti toetab Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet Tallinna linna ametiasutusi ja nende hallatavaid asutusi õppeaedade rajamisel ja arendamisel eraldades rahalisi vahendeid vastavalt kehtestatud korrale. Taotlemise tähtaeg 15. veebruar. Taotlemise korraga ja võimalustega saab tutvuda siin.