Vabaühenduste Fondi toel alustab MTÜ Ökomeedia projekti “Vabatahtlikud bioneerid”, et kaasata oma tegevusse rohkem vabatahtlikke ja tõsta säästva eluviisi portaali Bioneer.ee kaudu eestimaalaste keskkonnateadlikkust. Projekti ühe osana korraldab MTÜ Ökomeedia huvilistele ajakirjanduse ja keskkonnateemalise koolitussarja, mis aitab ühtlasi kaasa kodanikuajakirjanduse tugevnemisele Eestis. 

Bioneer.ee toimetaja ja vabatahtlike projekti juht Katrin Lipp ütles, et MTÜ Ökomeedia soovib algava projektiga väärtustada vabatahtlikku tööd ning edendada kodanike sotsiaalset aktiivsust ja kodanikuajakirjandust. „Keskkonna olukord puudutab meid kõiki, kodanikena saame selle heaks ise palju ära teha. Me võime muuta säästvamaks enda käitumist, mõjutada oma lähedasi loodushoidlikumalt tegutsema, aga me saame kujundada ka avalikku arvamust,“ lausus Lipp.  

“Seepärast kutsumegi Bioneer.ee meeskonnaga liituma keskkonnast, tervislikust ning säästvast eluviisist huvitatud inimesi, kes on valmis hakkama bioneerideks,“ märkis Katrin Lipp. „Otsime inimesi – nii noori kui vanu, nii linnast kui maalt – kes julgevad eeskuju näidata ja astuda samm-sammult säästva eluviisi rajale ning tahavad vabatahtlikena Bioneerile temaatilist kaastööd teha. Otsime vabatahtlikke, kes on hea eesti keele ja eneseväljendusoskusega.“ 

MTÜ Ökomeedia poolt korraldatud koolitussari parandab osalejate teadmisi keskkonna ja ajakirjanduse vallas ning aitab vabatahtlikel leida mõttekaaslaseid. Koolituste sarja lõpetajatest saavad Bioneeri portaali vabatahtlikud kaasautorid. Registreerunud ja CV saatnud soovijate hulgast valitakse välja 15 koolitustele pääsevat vabatahtlikku.

Bioneer.ee on 2008. aasta mais tegevust alustanud sõltumatu infoportaal, mille eesmärgiks säästva eluviisi ning keskkonnahoidliku tegevuse edendamine. Ilma ühegi reklaamikampaaniata on Bioneer.ee loetavus aina kasvanud. Portaali unikaalsete kasutajate arv ulatub praeguse seisuga 20000 inimeseni kuus. 

Portaal positsioneerib end kui säästva elustiili mõtete vahendaja ja keskkonnasõbraliku tegevuse allikas, heade mõtete kandja ja praktiline eestvedaja. Bioneer.ee soovib olla eelkõige ühiskonna sõbralik valvekoer, pigem isegi juhtkoer, kes aitab astuda esimesi samme säästliku ja keskkonnahoidliku eluviisi poole. 

MTÜ Ökomeedia projekti „Vabatahtlikud bioneerid“ toetab Vabaühenduste Fond. Vabaühenduste Fond on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finatsmehhanismis ning Norra finatsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond. 

Täpsem info projekti, koolituste ja osalemise kohta.