Projekti ("Bioneeri vabatahtlik toimetus" VT-12-11) rahastatakse KÜSK juhatuse 26. septembri 2012.aasta otsuse alusel mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi eelarvest. KÜSK rahastab projekti summas 5 068,35 eurot.

Projekti eesmärgiks on tõsta Bioneeri vabatahtlike tegevuse mõjukust ühiskonnas läbi vabatahtlike koondamise, koolitamise ja meeskonnatöö arendamise. Eesmärk on kaugeneda "kirjasaatjatest" kaasautorite ja tsentraalse koordineerimise mudelist ning läheneda kaasaegsema koostöölise kodanikuajakirjanduse mudelile. Selleks otsitakse juurde ka uue profiiliga vabatahtlikke.

Projekti raames viiakse läbi koolituste tsükkel, mille raames tõstetakse vabatahtlike meediapädevusi, arendatakse nende omavahelist koostööd ja oskust käsitleda uudseid teemasid, kasutada uudseid žanre. Paralleelselt arendatakse Bioneeri vabatahtlike motiveerimise süsteemi - alustatakse autorite nõustamisega, vabatahtlike erinevatele võimekustele otsitakse organisatsioonis väljundeid (näiteks toimetajad, keeletoimetajad, projektide eestvedajad).

Peamiseks sihtrühmaks on nooremapoolsed aktiivsed keskkonna- ja ühiskonnahuvilised inimesed, kellest suurem osa on juba Bioneeriga (kasvõi lugejana) kokku puutunud.


Olulised kontaktid ja lingid

KATRIN JÕGISAAR
Bioneeri toimetaja
katrin@bioneer.ee
5257794

Vabatahtlikuks registreerumise ankeet
Bioneeri vabatahtlike Facebook

Kysk