Keskkonnainspektsioon hakkab rakendama sunnimeetmeid ettevõtete suhtes, kes ei ole pärast MTÜ Eesti Rehviliit tootjavastutusorganisatsioonina tegevuse lõpetamist liitunud toimiva tootjavastutusorganisatsiooniga või hakanud ise tootjavastutuse nõudeid täitma.

  • Jäätmed
  • 5. jaanuar 2017
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee
„Meie andmetel on taolisi ettevõtteid 40 - 50, enamik Rehviliiduga liitunud tootjatest on liitunud praeguseks ainsa Eestis tegutseva tootjavastutusorganisatsiooniga ehk MTÜga Rehviringlus," ütles Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitseosakonna peainspektor Rene Rajasalu.

MTÜ Eesti Rehviliit teatas oma tegevuse lõpetamisest tootjavastutusorganisatsioonina juba käesoleva aasta oktoobris. Eile, 20. detsembril kustutati MTÜ Eesti Rehviliit probleemtooteregistrist, mis tähendab, et ettevõtte tegevus tootjavastutusorganisatsioonina on nüüd ka ametlikult lõppenud.

„Oktoobris, kui tuli esmane info, et Rehvliit lõpetab tegevuse, võtsime kõikide Rehviliidu liikmetega ühendust, informeerisime neid tekkinud olukorrast ning selgitasime tootjavastutuse nõuete täitmise võimalusi," märkis Rajasalu.

„Kahel viimasel nädalal, kui Rehviliidu registrist kustutamise otsus oli juba teada, tuletasime nõudeid mittetäitvatele ettevõtetele nende kohustusi veelkord meelde ning ühtlasi andsime teada, et jäätmeseaduse järgi on tootjavastutuse nõuete täitmata jätmise eest ette nähtud rahatrahv kuni 32 000 eurot," lisas Rajasalu.

Pärast nimekirja täpsustamist alustab Keskkonnainspektsioon tootjavastutuse nõudeid mittetäitvate ettevõtete suhtes menetlust.

Eestis kehtib rehvidele laiendatud tootjavastutuse põhimõte, mille järgi on rehvide tootjad ehk valmistajad või maaletoojad kohustatud tagama nende turule lastud toodetest tekkinud jäätmete kokku korjamise ja nõuetekohase käitlemise. Tootja võib valida, kas ta täidab need kohustused ise või annab lepinguga jäätmete kogumise ja taaskasutamise ülesanded tootjavastutusorganisatsioonile. Tootjad peavad rehvide koguse deklareerima ja koguse pealt maksma tootjavastutusorganisatsioonile vastava käitlustasu. Selle tasu suuruse määrab tootjavastutusorganisatsioon.