Keskkonnaministri 12. augusti määrusega nr 49 muudeti mitut jahiseaduse alusel kehtestatud määrust seonduvalt jahijuhataja atesteerimise, jahitunnistuse taotleja koolitamise ja laskekatse tunnistuse andmisega. Muudatus tuleneb jahiseaduse juunis jõustunud muudatusest, millega võib keskkonnaminister sõlmida jahindusorganisatsioonide kaasamiseks sõlmida jahindusorganisatsiooniga, mis koondab enamikku Eesti jahimeestest või jahimehi koondavatest organisatsioonidest ning omab jahindusalast kogemust, halduslepinguid jahidokumentide väljaandmiseks halduskoostöö seaduses sätestatud korras.

Lisaks on tehtud üks muudatus jahipiirkonnaga liitmata kaitstaval maa-alal ning kasutamiseks välja andmata jahipiirkonnas jahipidamise korraldamise aluseid reguleerivasse määrusesse, samuti on täpsustatud Anguse, Anna, Ilumetsa, Kaansoo, Külmallika, Lasva, Luiste, Lõõla, Muuga, Nõva, Orava, Padise, Palamulla, Põrsu, Riguldi, Roela, Rägavere, Sooniste, Tudu, Veerksu, Veriora ja Väätsa jahipiirkonna piire.

Vt Keskkonnaministri 12. augusti 2009. a määrust nr 49 „«Jahiseaduse» alusel kehtestatud keskkonnaministri määruste muutmine“ Riigi Teataja