Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kontrollis Narvas 40 korteris gaasipaigaldise nõuetele vastavust, lisaks muudele puudustele avastati 7 eluohtlikku gaasiveesoojendajaga vannituba.

  • Tarbimine ja tervis
  • 10. november 2021
  • https://pixabay.com/photos/hand-washing-soap-wash-hygiene-4818792/

Projekti käigus kontrolliti gaasiseadme toimimist, õhuvarustust, ruumide ventilatsiooni toimimist, torustiku korrasolekut ja ühenduste tihedust ning vingugaasianduri olemasolu. Kontrolli tulemusena tunnistati nõuetele vastavaks ainult poolte kontrollitud korterite gaasipaigaldised. Vaid gaasipliitidega korterite gaasipaigaldiste olukord oli hea. Kontroll viidi läbi Narva linna valitud vähekindlustatud perede korterites.

Paraku leidus 7 korterit, kus vannitoas asuva gaasiveesoojendaja korral puudus vannitoas ventilatsiooniks ja gaasi põlemiseks vajalik õhu sissepuhkeava. Ruumiõhust sõltuva gaasiseadme korral on põlemisõhu puudumine kõige tõsisem puudus. Kui õhku ei jätku, hakkab põlemisel tekkima vingugaas. Seetõttu on väga oluline, et ruumis, kus asub gaasiseade, on väga hea ventilatsioon.

Ohtlikku gaasipaigaldist ei tohi enne kasutada, kui puudused on likvideeritud. Korterites leitud puuduste likvideerimise eest vastutab eluruumi omanik. Kuna kontrolliprojekt toimus Narva linna valitud vähekindlustatud perede eluruumides, informeerib TTJA tulemustest ka Narva linnavalitsust, kelle abi võivad nõuetele mittevastavate gaasipaigaldistega pered korda tegemisel vajada. Puuduste kõrvaldamise järel peaks eluruumi omanik tellima ka uue kontrolli.

Vingugaasianduri kohustus oli 30 korteril, kuid see puudus 25 juhul. Korteritesse, kus kontrolli ajal andurid puudusid, paigaldati kontrolli käigus ka vingugaasiandur.

TTJA tuletab meelde, et vingugaasiandur on kohustuslik paigaldada kõikidesse eluruumidesse, kus kasutatakse gaasiveesoojendajat või gaasikütteseadet. Vingugaasi kohta saab täpsemalt lugeda vingugaas.ee lehelt.

Eluruumi gaasipaigaldist tuleb lasta kontrollida pädeval isikul iga nelja aasta tagant. Infot kontrolli teostajate kohta leiab TTJA kodulehelt.