Tänavusel ÜRO kliimamuutuste konverentsil COP27 keskendusid osalejad tegevuskavale, et kaitsta madala ja keskmise sissetulekuga riike. Põhjuseks on fakt, et need riigid on kliimamuutuste mõju suhtes kõige haavatavamad. Samal ajal on rahvusvaheline ettevõte Nestlé juba teinud oma esimesed sammud olukorra parandamise suunas.

Mõni aeg tagasi käivitas Nestlé programmi Income Accelerator, mille eesmärk on võidelda lapstööjõu kasutamise vastu, vähendada vaesust, edendada mitmekesisust ja soolist võrdõiguslikkust. Samuti annab see põllumajandustootjatele võimaluse rakendada oma töö juures säästlikumaid töövahendeid.

Programmi raames kannab ettevõte raha üle umbes 160 000 põllumajandusega tegelevale perele Côte d’Ivoire’is ja Ghanas, kahes maailma kõige olulisemas kakaoubasid tootvas riigis.

Raha makstakse otse kakaod tootvatele leibkondadele teatud tegevuste, näiteks laste koolis käimise eest. Nestlé uus plaan toetab ka ettevõtte tööd globaalse kakao hankimise ümberkujundamises, mis aitab saavutada täielikku läbipaistvust kakaotoodete üle. Ettevõte plaanib oma kakao jätkusuutlikkuse jõupingutusi veelgi laiendada. Näiteks 2030. aastaks on Nestlél plaanis investeerida selle valdkonda kokku 1,327 miljardit eurot, mis enam kui kolmekordistab iga-aastaseseid hetkeinvesteeringuid.

See on ka samm kakaotootmise jätkusuutlikuma tuleviku suunas, sest parem haridus tulevastele põlvkondadele pakub ideid ja arusaamu tänapäevasest põllumajanduse korraldamisest. Samuti annab see aimu jätkusuutlikuma põllumajanduse tegevusest.

Raha saadetakse otse talunikele. Pool summast läheb peremehele ja pool -naisele, võimaldades naistel raha investeerida või kulutada oma äranägemise järgi.

Põllumajandusega toimetavatele peredele makstakse vajalike tingimuste täitmisel ligi 500 eurot aastas. Kõigi nelja täidetud tingimuse eest on võimalik teenida umbes 96 eurot:

  • Kui lapsed saadetakse kooli (mitte farmi tööle)
  • Kui kakaopuid lõigatakse korralikult (mis parandab saaki)
  • Kui oma maale istutatakse varju- või viljapuid (rohkem niiskust ja bioloogilist mitmekesisust)
  • Kui tekitatakse endale lisasissetulekut, näiteks kanade kasvatamise või mesindusega (muutes end kakaost vähem sõltuvaks)

Need, kes vastavad kõigile neljale tingimusele, saavad veel 96 eurot lisaks. See teeb aastas kokku 480 eurot, mis on enam kui viiendik Côte d’Ivoire’i keskmise kakaoubadega tegeleva pere sissetulekust. Sõltumatu ekspertteadmiste, hariduse ja külalislahkuse keskus KIT Royal Tropical Institute uuringute järgi teenib keskmine Côte d’Ivoire’i farmeripere aastas umbes 2100 eurot.

Esimeste rahaülekannetega katsetati juba 2020. aastal 1000 Côte d’Ivoire’i perekonnaga. Säästvale arengule pühendatud KIT Royal Tropical Institute tegeleb esmatulemuste analüüsimisega. Käesoleval aasta lõpuks saavad oma esimest rahaülekannet umbes 10000 põllumajandusperet ja 2030. aastaks peaks programm käivituma täisulatuses. KIT Royal Tropical Institute jätkab Nestlé rahaülekannete mõju jälgimist ja hindamist ka järgnevatel aastatel.

Programmi ühe osana muudab Nestlé kakao ülemaailmset hankimist, et saavutada oma täielik jälgitavus kakaotoodete üle teekonnal põllult tehaseni. See jõupingutus aitab muuta Nestlé tarneahelat ja tööstust laiemalt. Šveitsi ettevõte tutvustab selle uuendusliku programmi raames saadud kakaod sisaldavaid tooteid, pakkudes tarbijatele võimalust toetada perede toimetuleku parandamist ja laste kaitset. KitKat toodete seeria on esimene, millega saab alates 2023. aastast antud kampaaniat toetada.