Hea nurmenukuvaatleja!  Täname Sind, et oled eelnevatel aastatel panustanud meie harrastusteaduse projekti “Eesti otsib nurmenukke”! Praegu on parim aeg ka sel aastal kaasa lüüa!

Eesti nurmenukuvaatlejad on eelnevatel aastatel kampaaniast väga aktiivselt osa võtnud ja tänu sellele oleme andmete põhjal teinud põnevaid järeldusi ning samas on tekkinud uued uurimisküsimused. Eelmisel aastal laienesime kampaaniaga üle Euroopa ja saime vaatlusi rohkem kui 30 riigist. Vaatlused näitasid, et inimasustuse lähedal on õietüüpide tasakaal rohkem paigast ära ja nurmenukke kasvab seal üldse vähem. Sellegipoolest soovime me veelgi enam andmeid koguda, et saaksime oma tulemustes kindlamad olla. Eriti oluline on eestimaalaste panus, sest Eesti andmetest on juba tekkimas aegrida, mida saab kasutada teistsuguste küsimuste uurimisel kui ühe- või kaheaastaste andmete puhul.

Loodame, et soovite ka tänavu nurmenukuvaatlusi teha ja anda oma panuse Eesti teadusesse. Olete väga oodatud külastama nii neid samu nurmenuku leiukohti, mida eelnevatel aastatel uurisite, kui ka täiesti uusi alasid. 

Lisainfo ja vaatlusvorm on kättesaadav veebilehel nurmenukk.ee

Küsimuste korral kirjuta meile info@nurmenukk.ee