Sihtasutuse Oivaline Ajakirjandus stipendiumikonkursile laekus kokku 17 toetusavaldust, mille seast sihtasutus otsustas määrata kuni 5000-eurose stipendiumi kuuele projektile.

Seekordses taotlusvoorus pälvisid stipendiumi:

Kristel Kiens – vaba teema kategooria „Noorte sport“
Kadri Kõusaar – „Sisserändajad Eestis, kes nad on?“
Madis Mikkor – riigikaitse temaatika
Eva Lotta Kivi ja Levila – „Sisserändajad Eestis. Kes nad on?“
Rainer Kerge – vaba teema kategooria „Kuidas surmaks valmis olla?“
Holger Roonemaa ja Levila – vaba teema kategooria „Siin Tallinn: pealinn ja selle valitsemine"
 

„Stipendiumikonkursi eesmärk on julgustada nii professionaalseid kui ka vabakutselisi autoreid käsitlema ühiskonna jaoks olulisi ajakirjanduslikke teemasid süvitsi. Infost üleküllastunud ja seetõttu järjest pealiskaudsemaks muutuvas maailmas tuleb toetada autoreid, kes avavad lisaks faktide raporteerimisele ka eri teemade tausta. Stipendiumikonkursile esitatud tööde kvaliteet on iga korraga tugevam ja valiku tegemine järjest keerulisem,“ ütles SA Oivaline Ajakirjandus juhatuse liige Mari-Liis Rüütsalu.

SA Oivaline Ajakirjandus annab kord kvartalis välja stipendiume, mille eesmärk on edendada Eestis uurivat ja ühiskonda sügavuti mõtestavat ajakirjandust. Stipendiumi määramisel on eelistatud trende, nähtusi või sündmusi paljastavad ajakirjanduslikud käsitlused, mille tulemusena muutub Eesti läbipaistvamaks, õiglasemaks ja targemate kodanikega riigiks.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitada projekt, kus taotleja kirjeldab võimalikult põhjalikult plaanitava ajakirjandusliku uurimuse sisu, eesmärki, kasutatavaid formaate ja plaanitavat eelarvet. Stipendiumile on kandideerima oodatud nii professionaalsed ajakirjanikud, vabakutselised kirjutajad, foto- ja videograafid kui ka mingit valdkonda süvitsi tundvad eksperdid. Stipendiumi suurus jääb enamasti vahemikku 3000–5000 eurot.

SA Oivaline Ajakirjandus asutajad on Hans H. Luik, Viljar Arakas ja Siim Tuisk. Sihtasutuse juhtkonda kuuluvad lisaks Rüütsalule veel Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald ja Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov, kes valivad ühtlasi välja ka stipendiumi saajad. Ajakirjandusstipendiume rahastavad Hans H. Luik, Raul Kirjanen, Viljar Arakas ja Hugo Osula perekond.

Täpsem info sihtasutuse tegevuse kohta.