Sarnaselt varasematele aastatele toimub ka tänavu kampaania, mille käigus saavad eraisikud ja ettevõtted tasuta ära anda omanikuta kiirgusallikaid. Kampaania kestab juuni keskpaigani.

Kiirgusallikas on seade või radioaktiivne aine, mis on ohtlik nii inimese tervisele kui ka keskkonnale. Eestis võib leida kiirgusallikaid sisaldavaid seadmeid tööstuses, meditsiinis, teaduses ja tavakasutuses (näiteks plutooniumi sisaldavad suitsuandurid). Kiirgusallikad võivad kohati olla väga suure aktiivsusega ja seega põhjustada nende leidjatele ja nendega kokkupuutujatele ülemääraseid kiirgusdoose. Ühe sellise allika väärkasutuse tõttu on Eestis 1994. aastal hukkunud ka inimene.

1990. aastate esimesel poolel toimus paljude tööstusettevõtete erastamine ja korduv edasimüümine, nende tegevuse seiskumine ja kontrollimatu äri vanametalliga, mistõttu võib Eestis kiirgusallikaid leida üsna tihti. Samuti võivad kiirgusallikad Eestisse sattuda naaberriikidest, kuna kõikides piiriületuskohtades ei ole vastavaid tuvastusseadmeid ning kiirgusallikas võib olla ka hästi varjestatud.

Omanikuta kiirgusallikas on selline kiirgusallikas, mis on hüljatud, kaotatud, teisaldatud, varastatud või üle antud nii, et sellest pole nõuetekohaselt teatatud Keskkonnaametile, uuele omanikule või vastuvõtjale. Sellise allika omamiseks, hoidmiseks või kasutamiseks ei ole reeglina väljastatud kiirgustegevusluba.

Kiirgusallikate kogumise kampaaniat on tehtud varasemalt 2009., 2010. ja 2012. aastal. 2009. aastal koguti kampaania käigus ühe kuu jooksul kokku 117 kiirgusallikat, 2010. aastal kolme kuuga 214 allikat ja 1,5 m3 radioaktiivselt saastunud metalli ning 2012. aastal kahe kuuga 199 allikat ja 2,5 m3 radioaktiivselt saastunud vanametalli.

Kui kellegi valduses on kiirgusallikaid või keegi on märganud midagi kahtlast, mida võib pidada kiirgusallikaks, tuleks leiust kuni 14. juunini teavitada radioaktiivsete jäätmete käitlejat ASi A.L.A.R.A. telefonil 6741 366. Teavitajaga võetakse ühendust esimesel võimalusel ning lepitakse kokku aeg, millal AS A.L.A.R.A. töötajad kiirgusallikale järele tulevad. Kindlasti ei tohi kiirgusallikat ise transportida. AS A.L.A.R.A. korraldab kogutud jäätmete veo Paldiski radioaktiivsete jäätmete käitluskeskusesse ning nõuetekohase käitlemise ja ladustamise nende vahehoidlas.

Kampaaniat korraldab Keskkonnaministeerium koostöös AS A.L.A.R.A ja Päästeametiga ning läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.