Ornitoloogiaühing soovitab sel pühapäeval, 28. märtsil veeta vaba aega linnades linde vaadeldes ja palub tulemustest ka teada anda. Koroonaviiruse ulatusliku leviku tõttu tuleb linnuvaatlusi tehes kindlasti kinni pidada kehtivatest piirangutest.

Linnade linnuvaatluspäeval saab vaatlusi teha oma kodulinnas, kirja tuleb panna kõik ajavahemikul kella 6.00–13.00 nähtud ja kuuldud linnuliigid. Sel aastal saab osaleda üksi, kahekesi või ainult oma perega. Avalikus ruumis liikudes tuleb kinni pidada 2+2 reeglist. Täpsed osalemistingimused on kirjas ornitoloogiaühingu kodulehel www.eoy.ee.

Vaatlustega tasub alustada juba hommikul, sest siis on linnud häälekamad ning neid on lihtsam märgata. Kirja tuleb panna vaid need liigid, kelle äratundmises ollakse täiesti kindel. Vaatlustulemused – osaleja nimi/osalejate nimed, vaatlusalaks olnud linn ja kohatud linnuliikide nimekiri – tuleb saata samal päeval kella 16ks vaatluspäeva koordinaatorile Tarvo Valkerile aadressile tarvo.valker@eoy.ee. Pühapäeva õhtul teeb ornitoloogiaühing kokkuvõtte, millises Eestimaa linnas märgati kõige rohkem linnuliike.

Linnade linnuvaatluspäeval pööratakse tähelepanu elurikkusele linnas ja juba veebruari lõpus alguse saanud rändlindude saabumisele. Paljud rändlinnud, näiteks põldlõokesed, kiivitajad, sookured ja haned on juba kohale jõudnud. Tõenäosus kohata mitmesuguseid kevadekuulutajaid on tänavusel linnade linnuvaatluspäeval väga suur.

Ornitoloogiaühing korraldab linnade linnuvaatluspäeva 2002. aastast. 2019. aastal vaadeldi enim liike Haapsalus, möödunud kevadel linnade linnuvaatluspäeva eriolukorra tõttu ei toimunud.