Kullalaane/Apteekrimäe kõrgendatud avaliku huviga alal kavandatakse raieid üraskirüüste likvideerimiseks ning edasise leviku ohjamiseks. Raieid on plaanis teha nii sanitaarraiena, mille käigus eemaldatakse kahjustatud puud, kui ka lageraiena aladel, kus üraskikahjustuse tulemusel on mets muutunud liiga hõredaks (harvikuks). 

Raie käigus jäetakse kasvama elujõulisi säilikpuid puuliikidest, mida üraskikahjustus ei ohusta. Samuti säilitatakse kõik elujõulised tammed. Raie tehakse märtsi teises pooles, et vältida lindude pesitusaega. Kuuse-kooreüraski mardika lendlus ja haude rajamine puukoore alla algab kevadel, kui õhutemperatuur on tõusnud 18–20 kraadini ja muld on saavutanud temperatuuri 10 kraadi. Kuuse-kooreüraski tõrje edukus sõltub värskeltasustatud puude või püünispuude kiirest ja õigeaegsest ülestöötamisest. 

Töid tuleb korraldada viisil, mis võimalikult vähe häiriks kahjustatud alaga piirnevas metsas pesitsevaid linde. Seetõttu raiutakse varakevadel, jättes langile üraskite püüdmiseks püünispuid, mida üraskid hakkavad ilmade soojenedes lendlust alustades asustama. 

Püünispuud veetakse metsast ära kohe, kui üraskid on piisaval määral püünispuid asustanud. 

Palume mõistvat suhtumist – meie eesmärk on tagada, et üraskikahjustus ei leviks edasi Apteekrimäe/Kullalaane metsa praegu veel elujõulistele kuusikutele. Aladele, mis jäävad üraskikahjustuse tõttu lagedaks, istutame esimesel võimalusel uued puud.

Otepää Vallavalitsus on kooskõlastanud 2022. aastaks Aakre metskond 49 katastriüksusel kavandatud raietööd. Aladele, mis jäävad üraskikahjustuse tõttu lagedaks, palub Otepää Vallavalitsus istutada uued puud esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe aasta jooksul.

Viide kooskõlastusele.