Keskkonnaamet korraldas 6.-9. klassidele suunatud loodus- ja keskkonnateemaliste videoklippide konkursi, kuhu esitati kokku 29 tööd. Kõik võistlusel osalenud saavad võimaluse osaleda Keskkonnaameti poolt korraldatud keskkonnalaagris.

Loodus- ja keskkonnateemaliste videoklippide konkursi „Põnev loodus minu ümber“ eesmärgiks oli märgata huvitavat loodust enda ümber ning jagada saadud teadmisi ja kogemusi teistega enda tehtud videoklippide kaudu. Konkursile esitati kokku 29 tööd, mille tegijateks oli 96 õpilast 18-st Eestimaa koolist.

„Võistlusele oodati 2-5 minuti pikkuseid videoklippe, milles näidatakse ümbritseva uurimiseks kasutatavaid võtteid ja meetodeid, looduses toimuvaid huvitavaid sündmusi või märkimist väärivaid kohti. Konkurss toimus kahes kategoorias. Kategoorias „Tehke järele, see on nii lahe!“ oodatati töid, kus praktilise tegevuse abil näidati ja selgitati, kuidas saab mingit objekti või nähtust uurida ja mida võiks saadud uurimustulemustest järeldada. Teine kategooria oli „Õhtusesse uudistesaatesse”, kuhu oodatati klippe mis tutvustaksid oma kodukohas asuvat huvitavat loodus- või keskkonnaobjekti. Õpilaste tööd olid toredad ning täname südamest kõiki tublisid juhendajaid,“ ütles konkursi koordinaator ja Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist Piret Valge.

8-liikmeline žürii seadis esitatud tööd osalemistingimustes väljatoodud kriteeriumite alusel pingeritta ning samuti sai Facebooki vahendusel enim meeldinud võistlustööle oma hääle anda.

Facebooki lemmikuteks said tööd „Põnev sarapuu“, „Hakid Tartu linnas“, „Mida teha sidruniga?“, „Muna või...“, „Koeru katlamaja“, „Katsed veega", „Ahm Koerus“, „Prügikoristustalgud“, „Vanapaberi korjamine Tapa Gümnaasiumis“ ja „Tutvumine linnuvaatlusega”.

Žürii koostatud pingereas mahtusid esikümnesse tööd „Põnev sarapuu”, „Koeru katlamaja”, „Puhta looduse nimel”, „Vulkaani mudel”, „Tutvumine maahoolduse spetsialistide tööga”, „Pindpinevus”, „Tutvumine linnuvaatlusega”, „Hakid Tartu linnas”, „Vanapaberi korjamine Tapa Gümnaasiumis” ja „Õhusaastatus ja liiklustihedus”.

Žürii otsustas kõikide tööde autoreid premeerida võimalusega osaleda Keskkonnaameti kolmepäevases keskkonnalaagris. Laagrid toimuvad 2014. aasta kevadel kolmes Eesti eri paigas.

Lisaks saavad auhinna õpilased, kes esitasid tööd juba kevadel („Kevad kiirendatult“, „Kuidas mängida sipelgatega“, „Koeru katlamaja“, „Prügikoristustalgud“, „Ahm Koerus“, „Vanapaberi korjamine Tapa Gümnaasiumis“, „Katsed veega“, „Õhtusesse uudistesaatesse“, „Taevas ja Maa“) ning hindajate seas rohkem esile tõstetud tööde „Põnev sarapuu“, „Puhta looduse nimel” ja „Hakid Tartu linnas“ autorid.

Võistlustöid saab vaadata Facebooki lehel www.facebook.com/ponevloodus. Parimad tööd pannakse üles ka keskkonnahariduse veebilehele www.keskkonnaharidus.ee , kus huvilised võivad neid mittetulunduslikel eesmärkidel kasutada.

Keskkonnalaagrid toimuvad SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel projekti „Keskkonnaameti regionaalsed keskkonnalaagrid koolinoortele 2013. aastal“ raames. Konkursi läbiviimist toetas ka SA Eesti Teadusagentuur.