Põltsamaa Meierei Juustutööstus käivitas Rannu vallas Kaarlijärvel oma tootmistsehhis äsja kaasaegsed reovee puhastusseadmed. Puhastusseadmete ehitamisse investeeriti kokku 8 miljonit krooni.

„Uus reovee puhastussüsteem võimaldab reovett puhastada oluliselt suuremas mahus ja vastab maksimaalselt kõikidele tänapäeva standarditele,“ rääkis Põltsamaa Meierei Juustutööstuse juhataja Ago Teder. „Lisaks annab see meile ka keskkonnatasude pealt olulise võidu. Kui varem ulatusid keskkonna saastetasud aastas mõnesaja tuhandeni, siis uute puhastusseadmetega on see vaid mõni tuhat krooni aastas.“

Tartumaal Kaarlijärve külas asuva juustutööstuse puhastusseadmed on Ago Tederi sõnul 99 protsenti uusehitis – ehitati uus ühtlustusmahuti koos eelpuhastusseadmetega ning endisest suurem aeratsioonil põhinev biopuhasti, puhastati ja renoveeriti settetiigid ning kraavid.

Puhastisse voolavad tootmise sanitaarsed ja tehnoloogilised pesuveed ning vahetusse läinud pesuained, kuid sinna on suunatud ka lähedal asuvate 18 ja 24 korteriga elamute reovesi. Süsteemi tootlikkus on kuni 350m³ ööpäevas.

Ago Tederi sõnul on uus puhastussüsteem keskkonnasõbralik. „Kõigepealt puhastatakse reovesi kemikaalidega, seejärel „tegelevad” reoveega biopuhastis bakterid, kes kõik kahjuliku sõna otseses mõttes ära söövad,“ rääkis Teder. „Lõpptulemuseks on praktiliselt puhas vesi, mis kraavidega loodusesse suunatakse. Jääkproduktist - pressitud mudast toodab kohalik põllumajandusettevõte spetsiaalsetes poldrites kasvumulda.“

Põltsamaa Meierei Juustutööstus on aasta jooksul Kaarlijärve tootmisüksusesse investeerinud 50 miljonit krooni. Tänaseks on renoveeritud puhastusseadmed ja uuendatud jahutus- ning jäävee tootmissüsteem. Novembris alustab tööd uus juustuliin ning järgmise aasta alguses lõpetatakse soolamisprotsessi automatiseerimine.

Põltsamaa Meierei Juustutööstuse tooteid turustava Estover OÜ tegevjuhi Kai Rimmeli sõnul võimaldavad tehtavad investeeringud tehase tööd optimeerida ja kaasajastada. „Peagi tööd alustav uus juustuliin lubab toota hinnanguliselt kuni kolm korda rohkem juustu ja toote kvaliteeti veelgi tõsta,“ sõnas Kai Rimmel. „Eesmärgiks on nii kohalikul- kui eksportturul tugevalt oma koht säilitada ning selleks peame vastama kõikidele, ka keskkonnaalastele, standarditele.“