Esmaspäeval, 20. juulil alustas Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni amet (PRIA) taotluste vastuvõttu rannakalureilt, kes soovivad saada toetust kalalaeva ümberehitamiseks või laevale uute seadmete soetamiseks.

Euroopa Kalandusfondi 2007-2013  (EKF) meetme 1.4 „Väikesemahuline rannapüük“ taotlusvoor avanes programmperioodil esimest korda, varem on samalaadset toetust Eestis makstud riikliku arengukava alusel 2004. aastast. Toetuse eesmärk on soodustada kalalaevastikku tehtavaid investeeringuid, mis on suunatud kütusesäästlikkuse tõstmisele, keskkonna- ja laevaohutustingimuste parandamisele ning püügivahendite selektiivsuse ja töötingimuste parandamisele.

PRIA kalandustoetuste büroo juhataja Piret Ilves ütles, et huvi toetuse vastu on suur ning esimesed toetustaotlused Pärnu- ja Saaremaalt on juba laekunud. „Selles taotlusvoorus hüvitatakse erandkorras kulutusi ka tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2008 tehtud investeeringute eest. Kuludokumendid tuleb siiski esitada pärast toetuse määramise otsuse kättesaamist, mitte taotluse esitamisel,“ märkis ta.

Piret Ilves rõhutas, et erinevalt varasemast toetatakse nüüd ka kalalaeva mootori ostmist ja ümberehitamist, aga uus mootor ei tohi olla võimsam kui sama kalalaeva senise mootor kalalaevade registri andmetel.

Taotlejaks võib olla merel kalapüügiks kaluri luba omav FIE ja äriühing, kes on moderniseeritava laeva omanik või kasutab seda liisingulepingu alusel. Laev peab olema vähemalt viis aastat vana ning kuuluma segmenti 4S2 (alla 12 m pikk laev).

Toetuse maksimaalne suurus sõltub laeva kogumahutavusest (GT) ning arvutatakse käesoleva meetme määruse lisas 1 toodud tabelit aluseks võttes, seejuures toetust saab kuni 60% ulatuses maksimaalsest abikõlbulikust kulutusest. Tänavuse taotlusvooru eelarves on toetuste maksmiseks 10 miljonit krooni.

Taotlusi võtavad 20. juulist 3. augustini vastu mereäärsete maakondade ehk Pärnu, Saare, Lääne, Hiiu, Harju ja Ida-Viru maakonna PRIA teenindusbürood. Võimalusel palume taotluste esitamise aja eelnevalt registreerida PRIA kodulehe või teenindusbüroode vahendusel.

Laekunud taotluste menetlemine võib aega võtta kuni 90 tööpäeva, tähtaeg otsuste tegemiseks on 08. detsember.

Täpsemat infot taotlemise tingimuste ja vormistamise kohta saab meie teenindusbüroodest, kodulehelt ning kalandustoetuste büroost telefonil 737 1268.

Euroopa Kalandusfondi meetmed  võimaldavad Eesti kalandussektorit aastatel 2007-2013 toetada koos Eesti riigi omaosalusega ligi 1,76 miljardi krooniga. Seni on EKF toetuste saamiseks esitatud taotlusi heaks kiidetud ligi 390 mln krooni ulatuses. Väikesemahulise rannapüügi investeeringutoetuse raha tuleb 75% ulatuses EKF-ilt ja 25% ulatuses Eesti riigilt.