Rakvere Linnavalitsus andis 25. juunil nõusoleku avatud hankemenetlusega riigihanke korraldamiseks „Rohelise lasteaia" projekteerimiseks, mille põhjal rekonstrueeritakse Rakvere Linna Algkooli hoone (Posti 29) tervenisti madala energiatarbega uudseks lasteaiaks.

Rakvere abilinnapea Allar Aroni sõnul soovib linn saada ehitusprojektiga valmis käesoleva aasta jooksul, ehitushange ja ehitus jäävad 2013. aastasse.

Projekti kogumaksumusega 1,45 miljonit eurot rahastatakse Eesti-Šveitsi koostööprogrammist.

Näidishoonete rekonstrueerimise ja ehitamise eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust madala energiakasutusega hoonete kohta ning katsetada projekti ettevalmistusfaasis väljatöötatud uusi hoonete energiatõhususe standardeid. „Usume, et uudne lasteaed saab olema nii meid rahuldav hoone kui ka eeskuju pakkuv teistele,“ ütles abilinnapea Allar Aron.

Rakvere Linna Algkooli hoone rekonstrueerimine madala energiakasutusega näidishooneks on üks osa energiasäästliku Rakvere kontseptsioonist.

Rakvere on energiasäästu teemadega tegelenud juba pikka aega ning on selles ka edukas olnud. 2009. aastal liitus Rakvere ühe esimese linnana Eestis Linnapeade Paktiga, mille eesmärgiks on energiatõhususe suurendamine ja 2020. aastaks CO2 vähendamine 20% võrra. 2009. aastal valmis ka Säästva Arengu Kava (SEAP), milles on ära toodud tegevused, kuidas jõuda CO2 vähendamiseni 20% võrra.