Täna, 19. veebruaril avatakse pidulikult Rakvere uus koostootmisjaam. Kohalikul puiduhakkel töötava jaama võimsuseks on 10 MW soojust ja 1MW elektrit.  Koostootmisjaama omanikfirma ES Bioenergia OÜ juhi Sven Ivanovi sõnul piisab sellest võimsusest, et katta Rakvere piiritusetehase energiavajadus ning varustada soojusega ka Rakvere linna kaugküttevõrku.

"Uue koostootmisjaama valmimine oli üks olulistest mõjuritest, et Rakveres on viimase aasta jooksul soojahind ligi viiendiku võrra langenud. Sellist efektiivsust aitas saavutada asjaolu, et kokku 4,4 miljonit eurot maksvat investeeringut toetas 1,7 miljoni euroga ka Eesti riik SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) vahendusel. Kohalik puiduhake on soodsam ja keskkonnasõbralikum kütus, kui praegu Rakvere piiritustehases ja linna soojatootmises kasutusel olev Vene gaas. Uus jaam aitab meil edasi arendada ka kohalikku pikkade traditsioonidega piiritusetootmist, mis on teatavasti väga tundlik energiahindade suhtes,” selgitas Ivanov.

Lääne-Viru maavanema Einar Valbaumi sõnul on uus koostootmisjaam nii Rakvere linna kui ka laiema ümbruskonna arengu jaoks väga tähtis. “Soodne soojahind on oluline nii Rakvere elanikele kui ka ettevõtjatele, kes plaanivad Rakvere piirkonda investeerida. Lisaks toetab Lääne-Viru maakonna suundumust säästlikult areneda see, et küttena kasutatakse kohalikku puiduhaket,” lisas Valbaum.

KIKi juhatuse liikme Andrus Kimberi sõnul aitab vastvalminud jaam hinnanguliselt vältida 22 000 tonni CO2 paiskumist atmosfääri. “Rakvere koostootmisjaam on üks viiest jaamast, mille ehitamist oleme toetanud CO2 kvoodimüügi tulu eest. Kokku vähendavad need jaamad CO2 aastast heitkogust ligi 70 000 tonni võrra. Piltlikult öeldes tekiks selline süsihappegaasi hulk umbes 290 vagunitäie ehk 20 000 tonni põlevkivi põletamisel.”

Rakvere uue koostootmisjaama ehituse peatöötvõtja on Filter AS. Taastuvenergeetikaga seotud projektide arendamisele keskendunud ES Bioenergia OÜ kuulub Eesti kapitalil baseeruvasse ettevõtete gruppi, mille omanikeks on endised metsanduskontserni Sylvester aktsionärid. Grupi tuntumate ettevõtete hulka kuuluvad veel Rakvere ja Moe piiritusetehased koos Moe peenviinavabrikuga ning transporditeenuste osutamisele spetsialiseerunud ettevõtteid koondav Cargohunters.