Rannakaluritelt laekus põllumajandusministeeriumile 483 avaldust laevade täiendavaks kandmiseks kalalaevaregistrisse.

  • Veemajandus
  • 30. jaanuar 2012
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Hiljemalt veebruari alguseks loodetakse taotlused esmaselt läbi vaadata ning ilmnenud puuduste avastamisel antakse taotlejatel võimalus need kõrvaldada. Peamisteks puudusteks esitatud taotlustes olid liiklusregistri tunnistuse või mõõtekirja puudumine.

Kuna taotlusvooru eesmärgiks oli võimaldada kalalaevu kalalaevaregistris registreerida just nendel püüdjatel, kes seni kalalaevaregistris registreeritud paati ei omanud, siis jäävad selle taotlusvooru raames rahuldamata need taotlused, kus taotlejatel oli juba kalalaevaregistrisse kantud üks või mitu kalalaeva.

Arvestades taotlusvooru katteks olevat vaba püügivõimsuse mahtu, võib esitatud taotluste esmase ülevaatamise tulemusena prognoosida, et suure tõenäosusega saavad rahuldatud kõik taotlusvooru tingimustele vastavad taotlused.

Avalduste menetlemiseks on põllumajandusministeeriumil aega kuni kolm kuud. Taotlusvooru lõplikud tulemused avalikustatakse  ja taotlusvooru tingimustele vastavad kalalaevad kantakse kõigi eelduste kohaselt kalalaevaregistrisse märtsikuu jooksul.