Keskkonnainvesteeringute Keskuses allkirjastati 26 rahastusotsust erinevate looduskaitseliste projektide läbiviimiseks. Kokku antakse projektidele üle 49 miljoni krooni Euroopa Regionaalarengu Fondi toetust, mida on üle kahe korra enam kui algselt planeeritud. Suurimad toetused lähevad Kadrioru pargi Kirdetiigi rekonstrueerimiseks ning Väikese Väina hoiuala looduse mitmekesisuse taastamiseks ja säilitamiseks.

Aasta alguses esitati looduskaitselise infrastruktuuri arendamise taotlusvooru 54 taotlust, millega soovitud toetussumma ületas ettenähtud vooru mahtu enam kui neljakordselt. Looduskaitselisteks investeeringuteks oli esimeses voorus planeeritud 20 miljonit krooni, taotlusi laekus aga enam kui 90 miljoni krooni eest. Kuna asjalikke projekte oli hulganisti, otsustas Keskkonnaministeerium vooru eelarvet suurendada ning nii on KIKil võimalik esimesest voorust rohkem projekte rahastada kui algselt planeeritud.

Rahastatud projektidest viis on seotud erinevate parkide taastamisega. Lisaks Kadrioru pargi Kirdetiigile said toetust ka Väimela, Elistvere ja Saka mõisaparkide ning Viljandi Lossipargi rekonstrueerimise projektid. Ülejäänud projektid on suunatud elupaikade taastamisele ja loodusliku mitmekesisuse säilitamiseks. Vajalikke tegevusi viiakse läbi näiteks Muhumaa ranna- ja looniitudel, Alam-Pedja lamminiitudel, Matsalu Rahvuspargis, Abrukal, Piusa jõe ääres ja Vilsandil, samuti Natura 2000 võrgustikku kuuluvatel niiduelupaiku Pärnus ja Saaremaal. Nimekiri kõikidest toetust saanud projektidest on toodud KIKi kodulehel: http://www.kik.ee/et/kik/rahastusallikad/euroopa-liidu-fondid/2007-2013/looduse-mitmekesisus.html

Järgmist taotlusvooru on oodata juba sügisel, seega tasub nii uutel taotlejatel kui esimeses voorus tiheda konkurentsi tõttu rahastuseta jäänud projektide arendajatel taotluste ettevalmistamisega alustada. Lisaks tuletame meelde, et looduskaitselisteks investeeringutest on võimalik toetust taotleda ka KIKi keskkonnaprogrammist, mille selle aasta viimane voor sulgub 16. augustil. Täpsem info voorude ja taotlemise kohta on leitav KIKi kodulehelt.

2000. aasta mais tegevust alustanud Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid. Ühtlasi on KIKist võimalik taotleda laenu keskkonnaprojektide arendamiseks.