Homme, 2. veebruaril Rannarahva Muuseumis toimuval Rannarahva Koja infopäeval räägitakse rannapiirkondade arengust - missugused projektid on käsil ning millised võimalused on ettevõtjail ja ettevõtlikel leida oma ideedele rahastust.

Infopäeval räägitakse ka sellest, kuidas arendatakse kalanduspiirkondi. Asjatundjailt  saab nõu küsida, oma kogemusi jagada ning õppida teiste õnnestumistest ja vigadest.

„Aeg on näidanud, et just teiste tegemised ärgitavad inimesi ka endas leidma jõudu ja ressursse oma kodukandis midagi korda saata,“ ütles Rannarahva Koja eestvedaja Riina Aasma. „Infopäeva eesmärk on kokku tuua inimesed, kes tegelevad igapäevaselt rannapiirkondade arendamisega ning oskavad teistele nõu anda ja need inimesed, kes vajaksid ideid, eeskujusid ja nõuandeid, kuidas ja mida teha,“ lisas Aasma.

Aasma sõnul leiab infopäeval huvitavaid mõtteid igaüks, kes vähegi huvitub rannaelust ja selle arengust. Teiste seas toimuvad ettekanded ranna- ja kalanduspiirkondade säästvast arengust, Läänemere teadmuskeskuse projektist ning aktiivsest kogukonnast, mis panustab ise merenduse populariseerimisse ja oma piirkonna avamiseks merele.