Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtus eile Toompeal India parlamentaarsete asjade riigiministri ning teaduse ja tehnoloogia ministri Shri Pawan Kumar Bansali ning teda saatva delegatsiooniga.  Kohtumise käigus vahetati mõtteid kahe riigi poliitilise süsteemi ja valimiste korralduse üle. 

 

Ratas pidas oluliseks Eesti ja India vahelisi seniseid suhteid. „Meie riikide vahelised tihedad suhted on olulise tähtsusega nii majanduse, kultuuri, hariduse kui ka teaduse alal. See toob kindlasti kasu mõlemale riigile,“ ütles ta.

Ratas rõhutas, et Riigikogu uus koosseis soovib tugevdada sidemeid terve Aasia regiooni riikidega, eriti Indiaga.

Olulised lähedased suhted

Kohtumisel olid kõne all parlamentaarsete suhete laiendamine. Mõlema riigi esindajad rõhutasid parlamentide vahelise koostöö olulist rolli. Eestis on tegutsenud vastav parlamendirühm juba mitme viimase koosseisu ajal.

Vahetatud on ametlikke delegatsioone. Riigikogu delegatsioon eesotsas Ene Ergmaga tegi mullu kevadel ametliku visiidi Indiasse. Kohtumisel osalenud Eesti-India parlamendirühma esimees Marianne Mikko märkis: „On väga tähtis maailma suurima demokraatliku riigiga nagu India omada lähedasi suhteid nii parlamentide kui ka üksikisikute tasandil.“

Kohtumisel tõdeti ka, et suhete arendamine kahe riigi parlamendi vahel saab mängida olulist rolli kahe riigi suhete mitmekülgsel arendamisel. Samas leiti, et koostöö arendamiseks on rida kasutamata võimalusi. Konkreetsete projektide kaudu saaks anda uus impulss. 

Koostööaladeks biotehnoloogia ja infotehnoloogia

Külalised tundsid erilist huvi e-riigi korralduse vastu ja soovisid sellega lähemalt tutvuda rakendamaks süsteemi ka oma riigis.

Eesti ja India perspektiivikateks koostöö aladeks loetakse nii infotehnoloogiat kui ka biotehnoloogiat.

Arengufondi kaudu on Eestis käivitatud seireprojekt tuvastamaks Eesti-India vahelisi kahepoolseid ärivõimalusi ja majandussuhete hoogustamise teid. Arenevaks majanduskoostöö valdkonnaks võiks kujuneda ka turism. Üha enam eestlasi külastab Indiat.

Samal ajal on Eesti muutumas seoses India elanikkonna avardunud reisimisvõimalustega atraktiivseks sihtkohaks ka hindude jaoks.