Ja Eesti? Tallinna kinnisvaraturu analüüsis tuuakse välja elamispinna pidev kallinemine. Kuna masselamuehitus on lakanud, annab enam tooni kvaliteet- ja väikeelamuehitus, sh eramud. Strateegia „Tallinn 2025“ kirjeldab, kuidas „samal ajal suureneb sotsiaalselt probleemsete, n.-ö. „õnneotsijate“ sisseränne, mis „võib tuua kaasa olulisi probleeme – linnaelanike sotsiaalse kvaliteedi langus, teatud piirkondade slummistumise süvenemine jne“. Kodutusest räägib Bioneerile Regina Viljasaar.

Pealinnas arvatakse olevat 10 000 kodutut. Igal aastal leitakse rohkem vägivallatundemärkideta tuvastamata surnukehi, kodutute öömajades veedab öö rohkem inimesi, kui seal kohti on.

Paljud nende klientuurist koonduvad slummistunud linnaosadesse, mille elanikud moodustavad „suhteliselt suletud ringkonna, kus on tekkinud oma subkultuur, valitsevad neile mõistetavad õigluse ja õiguse kriteeriumid, oma moraal, mis suures ulatuses on vastuolus ühiskonna enamuse moraalsete tõekspidamiste ja riigis kehtestatud õiguskorraga“. Linnas on „tekkinud täiendav sotsiaalse pinge allikas, mis genereerib kuritegevust, haigusi (tuberkuloos jt), soodustab narkomaania ja prostitutsiooni levikut, segab või häirib asumi elanike igapäevaelu“.

Seda situatsiooni saaks hea disaini ja avaliku teavitustöö abil muuta, usuvad arhitektid. 2005. aasta sügisel korraldas Arhitektide Liit workshop’i “atraktiivsete arhitektuursete lahenduste leidmiseks kodutute elu korraldamiseks“, ettepanekut ajutisele elamisele, kus oleks tagatud inimese eksistentsi esmased vahendid ja turvalisus.

Bioneer - linnakiosk

Pildil: Laila Põdra, Tricia Stuth, Marko Järvela. Linnakiosk, 2005.

Valminud töödes hakkab silma kaks stsenaariumi: kas futuristlikud projektid – elamine (irreaalsele) supervagabundile –, mis jäävad ilmselt kuhugi heade ideede sfääri ühiskonda järele ootama, või mõnd juba olemasolevat tarbeeset muutev-täiustav lahendus. Paljud toovad kodutu koos tema uue koduga tänavale, avalikku ruumi, kus ta täidab senise tühiku – nagu lillemüügiputkaga või avaliku WC-ga Laila Põdra, Tricia Stuth, Marko Järvela oma efektses töös Linnakiosk – või on objektid kaetud suurte reklaampannoodega, et möödakäijatele selle elukülje olemasolu meelde tuletada. See pole mitte parasiitlus, vaid sümbioos.

Töödest kõige sümpaatsem oli aga Katrin Koovi, Kaire Nõmme, Heidi Urbi ja Siiri Vallneri sõiduteede vahel paiknevate reklaamtahvlite modifikatsioon, kus kahe pannoo vahelisest 1,1 m laiusest ruumist saaks öine peatuskoht ühele-kahele inimesele. „Linna keskel, heade vaadetega, turvaline, koristamise eest kannab hoolt tänavapuhastusfirma“, kirjeldavad autorid. Kui need varjualused kesklinnast väljapoole hajutada, oleksid suveöödel ilmselt õnnelikud ka joodikud, tee peale jäänud hääletajad ja armastajapaarid.

Väliselt on eelmisele tööle sarnane ka Indrek Saarepera mobiilne ajutine elamisüksus ”üksikule vähenõudlikule inimesele”. Mõnikord ümbritsevale täiesti avatud, mõnikord tihedaks uruks kokku pakitud, tundub see lahendus kõige elujõulisem, sest on kõige laiemalt kasutatav. Nagu autor ise välja toob, näiteks ka katastroofipiirkondades. Paistab, et nõudlus selles vallas ei vähene ning seda ei saa enam ka nii kergelt ignoreerida kui kodutuid.

Bioneer - kodutus
Bioneer - kodutus

Pildil: Katrin Koov, Kaire Nõmm, Heidi Urb, Siiri Vallner. 2005.

Disainer saab kodutu avalikkuse ette tuua, eksponeerides teda tema hädas, erilisuses ja puutumatuses. Teised hoiavad kodututele mõeldud lahendused nii ühiskonna kui ka nende endi rahuks muust maailmast kõrval, pakkudes vaikset elu, ja kui tahet on, rehabiliteerumist läbi töö. Ainuüksi arhitektid ei saa kodutuse probleemi lahendada, aga on hea, et nad on õla alla pannud.

Kasutatud materjalid:
1. Vt. ka Mike Davis. Slummide planeet. – Ehituskunst nr. 41/42. http://www.ehituskunst.ee/et/12/4142/mike_davis_slummide
2. Madis Jürgen. Eluase kodutule kui efektne atraktsioon? – Eesti Ekspress, 28.09.2005.
3. http://www.cchealth.org/topics/homeless/pdf/10_year_plan.pdf
4. Tyler Cowen. An Economist Visits New Orleans. – Slate. 18.04.2006 http://www.slate.com/id/2140224/entry/2140206/
5. http://www.comune.milano.it/pac/intro_eng.html
6. http://www.zittel.org/
7. www.designboom.com
8. www.loftcube.net
9. www.beyondutrecht.nl
10. Catherine Slessor. Small is Human – Architectural Review, September 2002, lk. 42-43.
11. http://www.dji.de/5_arnheim/Newsletter%205%20September%202003.pdf
12. http://heavytrash.blogspot.com
13. Strateegia „Tallinn 2025“, § 1.4.2
14. Strateegia „Tallinn 2025“, § 2.4.4.1
15. Karin Paulus, Kodu kodutule. - Eesti Ekspress, Areen, 19.10.2005.

Sarja esimene lugu ilmus üleeilses Bioneeris.
Sarja teine lugu ilmus eilses Bioneeris.
Allikas: ajakiri "Ehituskunst"