Kutsume kõiki keskkonna, - ja kliimasõbralikke üritusi korraldavaid inimesi osalema Euroopa säästva arengu nädalal, mis toimub 20.-26. septembril. Euroopa säästva arengu nädal koondab Euroopa kaardile kõik ülemaailmsete säästva arengu eesmärkidega seotud sündmused ja ettevõtmised.

  • Kliima
  • 8. september 2021
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Ühenda juba kavandatud sündmus kestliku arengu nädalaga, et suurendada nähtavust ning meelitada rohkem huvilisi nii meilt kui väljastpoolt Eestit. Sündmused ja ettevõtmised, mis toimuvad 18. septembrist - 8. oktoobrini on vägagi sobilikud nädalast osavõtmiseks. Registreeritav projekt või üritus võib olla mistahes jätkusuutliku arengu valdkonnas (kultuur, heaolu, majandus, sotsiaalsfäär, keskkond, energeetika, ressursitõhusus vms). Peamiseks tingimuseks on, et esitatud projekt või üritus peab panustama ühte või mitmesse jätkusuutliku arengu eesmärki ja selle peamine eesmärk ei tohiks olla tuluteenimine.

Säästva arengu nädalaga kaasneb võimalus oma üritust kajastada Euroopa tasandil ning Teie panust hinnatakse. Samuti näete ka Teie, millised üritused toimuvad, kas Eestis või mujal Euroopas. Saate olla osa sündmusest, mille eesmärk on muuta Euroopat veel rohkem jätkusuutlikumaks.

Euroopa säästva arengu nädalat korraldab Euroopa säästva arengu võrgustik (European Sustainable Development Network). Eestis koordineerib säästva arengu nädalat Riigikantselei.

Kuidas saada osa Säästva Arengu nädalast?

Registreerimiseks on kaks võimalust