Keskkonnainspektsioon võtab sel sügisel rehvivahetustöökojad tõsisema vaatluse alla, et kontrollida vanade rehvide kui probleemtoodete käitlemise nõuetest kinnipidamist.

  • Jäätmed
  • 31. oktoober 2008
  • Pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Keskkonnainspektsioon tuletab peatselt algava rehvivahetushooaja eel autoomanikele ja rehvivahetustöökodadele meelde, et vanad rehvid on probleemtooted, mida peab nõuetekohaselt käitlema ning mille loodusesse sattumist tuleb vältida.

Vanarehvidele rakendub tootjavastutuse süsteem, mis tähendab, et tootja peab tagama tema valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud probleemtootest tekkivate jäätmete kogumise, taaskasutamise või kõrvaldamise. Tootja kannab ka nende tegevustega seotud kulud.

Rehvitöökojad peavad vanade rehvide äraandmiseks sõlmima lepingu tootja või tootjate ühendusega. Juhul, kui lepingut ei ole, loetakse neid jäätmekäitlejateks ning nad peavad vanarehvide käitlemisega seotud kulud ise tasuma.

Keskkonnainspektsioon kontrollib rehvitöökodades lepingu olemasolu ning vaatab, kuhu vanarehvid viiakse. Kui leping puudub, kontrollivad inspektorid saatekirju või rehvide jäätmekäitlejale üleandmise dokumente.

Lisaks rehvivahetuskohtade kontrollimisele kogutakse andmeid ka rehvitootjate kohta.

Eraisikud saavad oma vanad autorehvid tasuta ära anda rehvide kogumispunktis, mida on praegu igas maakonnas vähemalt üks. Rehvide kogumispunktide kohta saab infot rehve müüvast kauplusest, kohalikust valla- või linnavalitsusest, samuti rehvide tootjalt või tootjate ühenduselt.

Rehvide ebaõige käitlemise korral on tegemist jäätmeseaduse rikkumisega, mille eest võib ettevõtet karistada kuni 50 000 krooni ja füüsilist isikut kuni 18 000 krooni suuruse rahatrahviga.

Igal aastal avastatakse meie metsadest ja mujalt loodusest suur hulk vanu rehve, mis risustavad ümbrust ning koormavad keskkonda.

Üleriigiliste koristustalgute „Teeme Ära“ raames koguti üle Eesti kokku ligikaudu 60 000 rehvi. 

Lisainfo:

Rene Rajasalu

Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitse osakonna juhtivinspektor

tel 696 2228; rene.rajasalu@kki.ee; http://kki.ee/