Keskkonnainspektsioon kontrollis novembrikuu jooksul üle Eesti kokku 97 rehvivahetusettevõtet. Kontrolli käigus tuvastati 10 rikkumist, mille hulgas oli rehvide käitlemise nõuete mittetäitmisi kui ka muid jäätmeseaduse rikkumisi.

„Inspektorid tõdesid, et üldjoontes olid rehvitöökojad vanarehvide käitlemise nõuetest ja oma kohustustest teadlikud,“ ütles Keskkonnainspektsiooni keskkonnaosakonna juhataja Silva Prihodko.

„Rehvitöökodadel olid rehvide üleandmiseks lepingud tootjate ühendusega sõlmitud ning vajalikud andmed probleemtooteregistrisse kantud. Siiski avastati kontrollkäikudel kümmekond erinevat jäätmeseaduse rikkumist,“ täpsustas Prihodko.

Harjumaal ei olnud kaks rehvide maaletoojat tootjavastutuse süsteemi kohaselt tootjate ühendusega liitunud. Mõlemale ettevõttele määrati 6 000 krooni suurune rahatrahv.

Ühes Harjumaal asuvas autoremonditöökajas kasutati kütteks vanaõli, mis on ohtlik jääde ning mille käitlemiseks on nõutav jäätmeluba ning käitluslitsents. See rikkumine tõi kaasa 1 200 krooni suuruse trahvi.

Kohtla-Järvel avastasid inspektorid ebaseadusliku autolammutuskoja. Selgus, et ettevõte tegeleb käesoleva aasta algusest saadik busside remondiga ning busside ja veoautode lammutamisega, kuid selliseks tegevuseks nõutav ohtlike jäätmete käitluslitsents ja jäätmeluba puudusid. Ettevõtte keskkonnaküsimuste eest vastutavale isikule määrati jäätmekäitlusnõuete eiramise eest 6 000 krooni suurune trahv.

Nii Järva-, Rapla- kui Pärnumaal tuvastati üks rikkumine, mis oli seotud probleemtoodete registris arvele mittevõtmise ja rehvide kogumise mittekorraldamisega. Raplamaal tegutsevat ettevõtet karistati 15 000 krooni suuruse trahviga. Järva- ja Pärnumaal alustatud väärteomenetlused on veel pooleli.

Võrumaal tuvastati üks füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei olnud registreerinud end probleemtoodete registris ega esitanud registrile vajalikke andmeid. Ettevõtja suhtes alustatud menetlus on samuti pooleli.

„Kontrollimisel saime ka päris palju kasulikku teavet, millega edasi töötada,“ ütles Silva Prihodko kontrolli tulemusi kokku võttes.