Riia Vabasadam soovib rajada sadama territooriumile enam kui 176 hektarit hõlmava vähemalt 100 megavatise võimsusega päikesepargi, millele arendaja leidmiseks korraldatakse konkurss.

  • Energeetika
  • 14. juuli 2023
  • Foto: Päikesepaneelid / Pressifoto

Päikesepargi arendaja valimiseks on Riia Vabasadama Amet algatanud rahvusvahelise konkursi ja enampakkumise, mis puudutab nii vabasadama omanduses oleva maa rendiõigust kui ka isiklikke servituute, mis asuvad Riia Vabasadama territooriumil Spilve heinamaadel. Rendile antav pind on kokku ligi 176,9 hektarit, mis annab võimaluse rajada päikesepark minimaalse võimsusega 100MW.

Pakkujaid hinnatakse erinevate tegurite alusel, nagu näiteks varasema päikesepargi arendamise kogemuse, investeeringute ja äriplaani põhjal. Lisaks osalevad taotlejad avalikul enampakkumisel, kus hinnatakse maarenditasu ja rohelise energia kogust, mida tootja kohustub tarnima sadamale nende põhitegevuseks.

Riia Vabasadama projektijuhi Artūrs Zandersonsi sõnul on üle 450 hektari suurune Spilve heinamaa üks suurimaid rohevaldkonna investeerimisprojektide jaoks saadaolevaid alasid Euroopa sadamate seas.

„Koos laevakohtade, hästi arenenud maanteede infrastruktuuri ja laialdase raudteevõrgustiku potentsiaalse liitumisega Rail Balticaga, mis ühendaks rahvusvahelise Riia Lennujaama Euroopa raudteevõrguga, avaneb märkimisväärne võimalus luua integreeritud logistikakompleks, mis hõlmab sadamat, raudteed, lennujaama ja maanteid,“ lisas Zandersons.

Antud territooriumi suurus võimaldab Spilve piirkonnas teostada mitmesuguseid taastuvenergia projekte või ehitada näiteks laohooneid, suuri tootmisrajatisi, logistikatehaseid ja ka muid projektitüüpe. Riia Vabasadama Amet arendab hetkel Spilves uut tööstuspargi ala, mis asub otse kavandatava päikesepargi läheduses.

Eduka elluviimise korral on sellel investeerimisprojektil potentsiaali luua üks suurimaid päikeseparke Lätis. Kavandatav elektritootmine ületab 100 000 MWh aastas, mis võrdub keskmise Läti suurlinna aastase elektritarbimisega.

Täpsem informatsioon enampakkumise tingimuste kohta on leitav siit.