Seoses lindude ja loomade pesitsusajaga kuulutati riigimetsas laupäeval välja kaks kuud kestev raierahu.Raierahu kehtib 15. maini.

  • Maamajandus
  • 15. aprill 2017
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Raierahu hoiab ära vanades metsades elavate lindude ja loomade häirimise sigimisperioodil ning riigimetsa majandmise keskuse töötajad teostavad sel perioodil metsaistutust, noorendike hooldamist, metsasihtide ja -teede korrastamist.

Kokku plaanitakse sel aastal istutada riigimetsa 21 miljonit puud, teha noore metsa hooldamist 43 000 hektaril ja hööveldada teid 14 000 kilomeetril.

Lageraiet raierahu ajal ei tehta. Erandiks on haiguste ja kahjurite leviku ärahoidmiseks tehtavad raied kahjustatud metsades ja kuivades puhtmännikutes.