Accelerate Estonia otsib sel aastal ideid, mis aitaksid ühiskonnas lahendada rohepöörde ja vaimse tervise valdkonnas olevaid probleeme. Programm liidab kokku avaliku- ja erasektori, et üheskoos arendada välja innovatsiooni soosiv ettevõtlus- ja seadusandlik keskkond ning edendada Eesti majandust.

Eesti ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Andres Suti sõnul on Accelerate Estonia eesmärk muuta keerukad ühiskondlikud probleemid Eesti ettevõtetele uuteks ärivõimalusteks, mis looksid väärtust nii Eestis kui rahvusvaheliselt.

„Accelerate Estonia liidab kokku nii avaliku kui ka erasektori, et üheskoos arendada välja ettevõtlus- ja seadusandlik keskkond, mis soosib innovatsiooni ning aitab efektiivsemalt luua uusi ärimudeleid, tooteid ja teenuseid,“ selgitas Sutt ning lisas, et Eesti riik investeerib programmi nelja aasta jooksul kuni 4 miljonit eurot. Eesmärk on, et ideedest kasvaksid välja Eesti järgmised rahvusvahelised edulood, millel oleks pikaajaline ühiskondlik ja majanduslik väärtus.

Accelerate Estonia programmi juhi Mikk Vainiku sõnul on selle aasta fookusteemadeks vaimne tervis ja rohepööre, kuid programmi uks on lahti julgetele ideedele ka teistest valdkondadest, sest kiire reageerimisvõime on Accelerate Estonia tugevaks eeliseks.

„Kuigi möödunud aasta on toonud ühiskonnas vaimse tervise küsimused eriti tugevalt fookusesse, vajab Eesti sarnaselt paljudele teistele riikidele juba pikemat aega lahendusi, mis aitaks meil nii ennetada kui ka lahendada vaimse tervise probleeme. Küsimus on selles, kuidas seejuures luua uusi võimalusi erasektorile,“ selgitas Vainik ja lisas, et samal ajal vajame ka rohepöördesse panustavaid lahendusi, mis aitaksid hoida meie keskkonda, täita kliima-eesmärke ning jätkusuutlikult majandada.

„Esmalt ootame ambitsioonikaid ideid, millel on potentsiaal tuua pöördelisi muutusi. Parimaid neist hakkame koos testima ning valideerima. Selleks on programmi poolt ette nähtud nii esmane finantseering kui ka avaliku sektori toimingutega seotud tugi ja vajalikud teadmised valdkonna tippudelt,“ selgitas Vainik ning lisas, et kõikide ideede üheks kriteeriumiks on ekspordipotentsiaal. 

Vainiku sõnul on Accelerate Estonia programmiga võimalik liituda aastaringselt, kuid siiski on soovitatav ideede esitamisega alustada kohe, sest tihedas konkurentsist tuleb valida parimad. „Eesti tugevuseks on fookus üksikutel ambitsioonikatel ideedel ning tehtavate investeeringute maht aastas on piiratud. Kes ees, see sees!" sõnas Accelerate Estonia juht.

Andres Sutt lisas, et rahvusvaheline kogukond hoiab Eesti tegemistel kiivalt silma peal, sest kevadel Eestist alguse saanud leidlus The Global Hack tõestas, et meil on digitaalsete arengute eestvedamisel maailmas oluline roll. „Ka Accelerate Estonia programm on juba saanud rahvusvahelist positiivset tagasisidet. See on Eestile küll tunnustuseks, kuid samas lisab vastutust veel efektiivsemalt eesmärkide saavutamist jätkata, et olla teerajajaks lahendustele, millest muu maailm saab eeskuju võtta,“ sõnas Sutt.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt algatatud ning koostöös Tallinna Teaduspargiga Tehnopol juhitud Accelerate Estonia programmi eesmärk on tuvastada Eesti jaoks pakilisi uuendusi ning toetada neid algusjärgus. Ministeeriumide ning erasektori tihedas koostöös arendame ettevõtlus- ja seadusandlikku keskkonda, mis annab võimalused uute ärimudelite, toodete ja teenuste loomiseks. Programmis osalemise ning selle aasta fookusteemade kohta leiab rohkem infot Accelerate Estonia kodulehelt.