18.12.2008 teatas Euroopa Komisjon, et Eesti riiklik kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise jaotuskava aastateks 2008-2012 on heaks kiidetud (v.a. uute sisenejate reserv, selle osas on otsus tegemata) ning Eesti võib sooritada oma käitistele ettenähtud 2008. aasta lubatud heitkoguse ühikute jaotamise tehingu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise registris.

Inglisekeelse esialgse otsuse leiab Euroopa Komisjoni kodulehelt:  http://ec.europa.eu/environment/climat/emission/citl_en.htm