Sageli peetakse rikkuse mõõdupuuks seda, kellel on kõige rohkem raha. Ühene arusaam puudub aga selle üle, kuidas mõõta indiviidi, ettevõtja või riigi rikkust ning kas rikkus teeb inimesed õnnelikumaks. TÜ makroökonoomika professor Raul Eamets avab rikkuse temaatikat majandusteadlase pilgu läbi kolmapäeval, 27. mail kell 15 ideelaboris (Oeconomicum).

„Kui räägime rikkusest majandusteaduse vaatenurgast, siis on meie huvi all see, kuidas mõõta rikkust. Kas ettevõtja rikkuse määrab ära tema ettevõtte väärtus või hoopis see, palju ta endale dividende maksab? Riike järjestatakse SKP järgi, aga kas sisemajanduse koguprodukt on parim riigi rikkuse näitaja?“ püstitas Eamets mitmeid küsimusi, mille üle ta loengus arutleb.

Samuti pakub Eametsale kui majandusteadlasele huvi küsimus elatustaseme ja elukvaliteedi seosest, mis viib ka triviaalse küsimuseni, kas rahas peitub õnn. „Kas rikaste riikide inimesed on ka õnnelikumad? Miks tundub vahel nii, et mida vaesem on riik, seda õnnelikumad on inimesed?“ küsib Eamets oma loengus ja püüab koos publikuga neile sõlmküsimustele vastuseid otsida.

Raul Eamets on TÜ majandusteaduskonna dekaan ja majandusteooria õppetooli juhataja. Tema uurimisvaldkonda kuuluvad tööpuudus ja tööturg, haridussüsteemi vastavus tööturule, tööjõu liikumine ja sotsiaalpoliitika. Kokku on tal ilmunud üle 140 akadeemilise publikatsiooni. Professor Eamets on lisaks ka Euroopa töö-ökonomistide assotsiatsiooni (EALE) liige, Eesti majandusteadlaste seltsi liige, IZA (Bonn) külalisuurija, eelarvenõukogu esimees ja Eesti statistikaameti sotsiaalstatistika akadeemilise nõukogu liige.

Loengu elurikkusest peab ta loengusarja „Rikkusest eri teadusalade vaatenurgast“ raames, mis jätkub pärast hooaja viimast loengut taas uuel õppeaastal.