Täna esitletakse Tartus Dorpati konverentsikeskuses toimuval tasuta teadusseminaril RMK poolt rahastatavate rakendusuuringute ja teadustööde tulemusi.

Teadusseminari, millest on oodatud osa võtma üliõpilased, metsaomanikud, teadusasutuste töötajad, keskkonnaametnikud ja vabaühenduste esindajad, korraldab RMK koostöös Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli maateaduste ja ökoloogia doktorikooliga juba teist korda.

RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul on viimaste aastate jooksul läbi viidud teadusuuringud andnud looduskaitse ja säästva metsamajandamise seisukohalt olulisi uusi teadmisi. “Eesti teadlaste uuringud metsauuendusest ja sellega seotud keskkonnamõjude hindamisest ei ole olulised mitte ainuüksi RMK-le, vaid kogu metsandussektorile tervikuna,” lausus Aigar Kallas ja lisas, et rakendusuuringute toetamiseks jagas RMK mullu üle 300 000 ning tänavu ligi 200 000 eurot toetusi.

Teaduseminaril tutvustataksegi kahe viimase aasta jooksul alguse saanud uuringute tulemusi. “Nende hulka kuuluvad näiteks turberaie ökoloogilis-majanduslik analüüs, metsauuendamise ja -kaitsega seotud teadustöö ning kuusekändude biomassina kasutamise uuring,” tutvustas Kallas käsitletavaid teemasid ning lisas, et juttu tuleb ka uutest okaspuude haigustest, kuuseistikute kasvatamisest kombineeritud meetodil ja mitmetest teistest teemadest.

RMK arengukava kohaselt rahastatakse aastatel 2011-2014 teadusuuringuid kokku 766 940 euro ulatuses. Teadusuuringute tellimist koordineerib teadlastest ja erialaekspertidest koosnev RMK teadusnõukogu.

Tartus Dorpati konverentsikeskuses peetava teadusseminari esimeses pooles kell 10-13 tutvustatakse RMK rahastamisel läbi viidavate teadusuuringute tulemusi. Peale lõunat, kell 14-17 esitlevad maateaduste ja ökoloogia doktorandid oma teadustööde tulemusi.

Seminari päevakavaga saab tutvuda aadressil: www.rmk.ee