Oktoobris toimub Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) FSC audit. Sertifikaati haldav NEPCon ootab kommentaare RMK metsamajandusliku tegevuse kohta.

  • Maamajandus
  • 23. august 2017
  • Foto: Raie. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

16.-20. oktoobril 2017 viib NEPCon läbi Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) FSC metsamajandamise auditi.

NEPCon on säästva metsamajanduse sertifitseerija Euroopas, Venemaal ja Aasias. Rohkem infot on saadaval kodulehel www.nepcon.org .

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on riigimetsa majandaja. RMK haldab üle 1 322 881ha riigimaad, millest 971 615 hektarit on metsamaa (RMK aastaraamat 2016). Rohkem infot on saadaval RMK kodulehel www.rmk.ee .

Audit viiakse läbi NEPConi Eesti ajutise metsamajandamise standardi alusel (versioon 19.12.14). Nimetatud standard on avalik ja selle sisu sõltub ka huvigruppide seisukohtadest. Seoses sellega palume kõigil asjast huvitatud osapooltel esitada oma märkused ja ettepanekud standardi indikaatorite sisu ja/või sõnastuse osas. Standard on saadaval (nii inglise kui ka eesti keeles) NEPConi kodulehel. RMK-s läbi viidud varasemate auditite aruannete kokkuvõtted on avalikud ning saadaval FSC andmebaasis.

Auditi meeskond on neljaliikmeline.

Osana auditi protsessist ootab NEPCon kõigilt huvitatud isikutelt ja organisatsioonidelt kommentaare ja tagasisidet RMK metsamajandamise ning samuti kasutatava standardi kohta. Märkused ja kommentaarid RMK metsamajandusliku tegevuse osas on teretulnud mistahes sobival kujul (e-postiga, postiga, telefonitsi). Soovi korral on võimalik kohtuda audiitoritega ka personaalselt, et esitada oma tähelepanekuid. Kõiki saadetud kommentaare käsitleb NEPCon konfidentsiaalsetena. Sertifitseerimiskomisjoni liikmed on tänulikud, kui esitate eeloleva auditiga seotud kommentaarid võimalikult varakult enne välitööde algust, et saaksime neid arvestada auditi läbiviimisel ning aruande koostamisel. Loomulikult on kõik märkused ja ettepanekud ka hiljem.