Saksa keskkonnaorganisatsioon Robin Wood nõuab, et Berliin keelaks kahjustatud või surnud metsade ulatusliku raiumise – nimelt oleks vaja sanitaarraietega maha võetud puud maapinnale jätta, et kaitsta kliimat ja elurikkust. Selleks kõigeks tuleb aga metsaseadust muuta. 

  • Maamajandus
  • 15. oktoober 2023
  • Foto: Raadamine / Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Pärast äärmuslikke põudu ja torme ning nendele järgnenud kooreüraskite lainet on Saksamaal alates 2018. aastast hinnanguliselt raiutud enam kui 600 000 hektarit surnud metsa. Eriti karmilt on harvestere tunda saanud madalate mäeahelike suured monokultuursed kuusikud. Suurem osa neist aladest võeti sanitaarraiete alusel maha ja mitmel pool pöörati pinnas segamini. 

Metsaomanikud üritasid surnud puidu pealt mõnevõrra tulu teenida, kaitsta naaberalasid üraskite eest ja raiutud alad jälle täis istutada. Robin Woodi hinnangul on sellel aga suured puudused: nimelt kahjustavad lagedad alad nii kliimat kui ka bioloogilist mitmekesisust. Metsatehnikaga puhastatud ja kõvaks rullitud pinnas soojeneb, selle viljakus kukub ja kliimat kahjustavat CO2 eritub veel aastaid. 

See tähendab, et Saksamaa metsad eraldavad juba rohkem CO2 kui neelavad. Teisisõnu: Saksamaa metsad on kaotanud oma funktsiooni CO2 neelajana. Robin Wood viitab siin Alam-Saksimaal asuva Thüneni Instituudi andmetele. 

Saksa metsandussektori jaoks koostatud kliimaeesmärkide raamistikus pole neeldumise tulemustest selgelt juttu. Robin Woodi soovitusel on vaja niisugusele metsandustegevusele kiiresti seaduslik piir panna. Metsaomanikele tuleb aga rahastusprogrammide kaudu rohkem majanduslikke stiimuleid anda, et nad metsa loomulikul viisil majandaksid. Selleks on Berliinil olemas isegi loodusliku kliimakaitse tegevusprogramm. 

“Oleme metsakriisi keskel,” kirjutas Robin Woodi metsareferent Jana Ballenthien Presseportal.de-s avaldatud pressiteates. “Föderaalvalitsus peab tegutsema kohe, et vältida suurte metsaalade muutumist viljatuteks kõrbeteks, mis eraldavad kliimat kahjustavat CO2.”

Saksamaa võimuliit lubas koalitsioonileppes riikliku metsaseaduse uuesti ette võtta, et tugevdada elurikkust ja kliimakaitset – nimelt on see 1970. aastatest pärit seaduses seni tähelepanuta jäetud. Nii majandus- ja kliimaministeerium kui ka toidu- ja põllumajandusministeerium töötavad eelnõu kallal ja eeldatavasti võetakse muudatus vastu juba sel aastal.

Robin Wood on Saksamaa keskkonnakaitserühm. Rühma asutasid 1982. aastal endised Greenpeace'i liikmed, kes soovisid suurema autonoomiaga detsentraliseeritud rohujuuretasandi organisatsiooni, et tegeleda konkreetsete kohalike Saksamaa probleemidega.