Roheline Nädal, mis tähtsaim Euroopa Liidu keskkonnapoliitikat käsitlev sündmus toimub sellel aastal esmaspäevast, 30. maist kuni reedeni, 3. juunini. Selleaastane Roheline Nädal keskendub teemale „Rohelisse tulevikku investeerimine”.

ELi keskkonna-, merendus- ja kalandusasjade volinik Karmenu Vella: “Roheline Nädal pakub ainulaadset võimalust viia kokku üksikisikud ja organisatsioonid, kes aitavad kujundada Euroopa jätkusuutlikku arengut. Roheline investeerimine on selle aasta peateema. Üleminek ringmajandusele ja vähese CO2-heitega majandusele nõuab mõistlikku finantseerimist. Euroopa asend on väga soodne selle ülemineku juhtimiseks. Meie fondid, nagu EFSI, LIFE ja Horizon 2020, juhivad investeeringute tegemist jätkusuutliku kasvu poole.”

Kogu nädala jooksul peetakse üle Euroopa internetiarutelusid, vestlusi Twitteris ja sündmusi, et näidata, kuidas investeeringud võivad Euroopas rohelisema tuleviku luua. Iga päev tõstetakse esile erinev teema vaatenurk, sellest võtab osa palju erinevaid sidusrühmade organisatsioone ja partnereid. Programm ning mõned selles peamiselt esiletõstetud elemendid on järgmised.

Esmaspäev, 30. mai – rohelistesse linnadesse investeerimine

ELi Roheline Nädal avatakse Ljubljanas (Sloveenia), käesoleva aasta Euroopa Rohelises Pealinnas. Kogu päeva jooksul keskendustakse sündmustes sellele, kuidas rohelisematesse linnadesse investeerimine saab linnaelu kvaliteeti parandada. ELi liikmesriigid ratifitseerivad Amsterdami pakti ning kehtestavad ELi linnade arengukava, mis ühendab valitsused, omavalitsusüksused ja sidusrühmad jätkusuutliku linnakeskkonna edendamise eestvedamisel.

Teisipäev, 31. mai –  maapiirkondadesse investeerimine

Aruteludes uuritakse viise, kuidas tagada meie tulevik maapiirkondadesse investeerimise kaudu. Volinik Vella avab toidu ja biojäätmete jätkusuutliku haldamise rahvusvahelise konverentsi, mida korraldab ACR+. Hommikuses Twitteri-vestluses (#askEASME) vastatakse kõigile küsimustele ELi keskkonnaalase rahastamise kohta. Euroopa Parlamendis GLOBE ELi korraldatud internetiarutelus arutletakse täiendavalt jätkusuutliku toidu üle, samas kui Belgia bioloogilise mitmekesisuse platvorm ja IUCN korraldavad ürituse, kus näidatakse mitmeid loodusel põhinevate lahenduse hüvesid. Samuti tehakse teatavaks parimad LIFE-Nature projektid kahes kategoorias: loodus ja bioloogiline mitmekesisus ning keskkond ja teave.

Kolmapäev, 1. juuni – investeeringud, mis panevad asjad käima

Rohelised investeeringud mõjutavad positiivselt töökohtade loomist. Ringmajanduse süsteemid ja ettevõtted vajavad kohandatud rahastamist, kuna nad maksavad investeeringutelt makse erinevalt. Erasektori investeeringute kaasamine rohelisematesse lahendustesse võib aidata ületada turutõrked ja pakkuda märkimisväärseid sotsiaalseid kasusid. Euroopa Komisjoni asepresident Jyrki Katainen ja volinik Vella räägivad Brüsselis (Belgia) sellest, kuidas Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) saab võtta kasutusele rahalised vahendid roheliste projektide jaoks ja sellest, kuidas saame finantssüsteemi jätkusuutlikes projektides rakendada. Samuti on rühm jaemüügi sektori tegevjuhte seadnud endale eesmärgiks ringmajandusse investeerimise.

Teisipäev, 2. juuni – meie ookeanidesse investeerimine

Selle päeva jooksul uuritakse sinise majanduse potentsiaali, mis moodustab ELi SKTst 4% ja pakub enam kui viite miljonit töökohta. Volinik Vella räägib Euroopa ärifoorumil looduskapitalist. Pärastlõunases veebiseminaris jätkusuutlikesse sinistesse projektidesse investeerimiseks rahastusele ligipääsu kohta näidatakse, kuidas edendajad saavad erinevaid allikaid kombineerida.

Reede, 3. juuni – tulevastesse põlvkondadesse investeerimine

2016. aasta Rohelise Nädala lõpetamine toimub Viinis (Austrias) üritusega „Jätkusuutliku arengu eesmärgid roheliseks tulevikuks: tulevastesse põlvkondadesse investeerimine.” Üks aruteluteemadest on 2030. aasta jätkusuutliku arengu eesmärkide kava rakendamine. Kõnelevad näiteks ELi volinik Vella, Austria keskkonnaminister Andrä Rupprechter ja UNEPi piirkondliku büroo direktor Jan Dusik. Hommikul toimub Twitteris vestlus roheliste oskuste kohta.