Brüssel, 22.01.2014: Samal ajal, kui Euroopa Komisjon on avalikustamas oma kliima ja energia paketti 2030. aastaks, on üle 112 000 EL kodaniku andnud isikliku toetuse uuele seadusele, mis muudaks ökosüsteemide hävitamise kuriteoks nimega ökotsiid.

Mehhiko lahe ja Erika naftareostused, Fukushima ja Rosia Montana Rumeenias on vaid mõned näited katastroofidest, mida oleks võinud vältida selle uue seadusega, mis sätestaks selliste kuritegude eest range vastutuse kõigile otsustetegijatele, nii  korporatsioonidele kui valitsustele. Vabatahtlikud üle Euroopa on kogunud vähemalt 112 000 allkirja selle seaduse toetuseks, mida nad plaanivad nüüd Euroopa Parlamendile üle anda tavalise petitsioonina, olles jäänud saavutamata 1 miljoni piirmäära, mis on vajalik Euroopa kodanikualgatuse edasiviimiseks. Seega jätkatakse allkirjade kogumist.

Prisca Merz, “Lõpetame ökotsiidi Euroopas” vabatahtlik koordinaator, ütleb: “Praegu seatud heite-eesmärgid mõjutavad investeerimisotsuseid mitmete aastate jooksul tulevikus. EL peab endale võtma kohustuse tagada oma kodanike õigus puhtale keskkonnale, praegustele ja tulevastele põlvkondadele. See on minu põlvkond, kes saab kannatama praegu tehtud valede otsuste pärast. Praegune seadusandlus seab valed stiimulid. Ökotsiidi ennetamise seadus soodustaks üleminekut jätkusuutlikule ja väikse CO2-heitega majandusele, mida on väga vaja.”

Kodanikualgatus “Lõpetame ökotsiidi Euroopas” oli täielikult vabatahtlike juhitud ning väga väikse rahastusega. Euroopa kodanikualgatuse andmenõuded osades liikmesriikides on kohati pöörased, nii et vähem kui 44% neist, kes kodulehel vajutasid “Allkirjasta siin” tegelikult jõudsid allkirja andmiseni, seega iga teine EL kodaniku hääl ei läinud arvesse. “Arvestades olukorda, oleme väga uhked, et oleme jõudnud nii paljude eurooplasteni. See näitab, et Euroopa kodanikud soovivad seda seadust ja oleme nüüd rohkem kui varem sihikindlad alustatud teekonda jätkama,” sõnab Prisca.

30. jaanuaril avaldatakse harta, mis kutsub üles asutama üle-euroopalist ja rahvusvahelist keskkonna kriminaalkohtu. See harta on hiljuti moodustatud organisatsioonide koalitsiooni töö tulemus, eesmärgiga tunnistada keskkonnakuritegusid. “Lõpetame ökotsiidi Euroopas” on uhke olemaks üks neist algatusorganisatsioonidest.

Kokkuvõtteks lausub Prisca: “Kui me alustasime oma kampaaniaga, väga vähesed eurooplased teadsid mida “ökotsiid” tähendab. Nüüd, üle 112 000 inimese on andnud sellele oma hale ning ühiskond on haaratud palju laiemasse arutellu selle olulise kontseptsiooni ümber. Oleme äratanud palju tähelepanu ja mis kõige olulisem, oleme loonud võrgustiku organisatsioonidest ja üksikisikutest, kes jagavad meie põhimõtteid. See koostöö jätkub. Soovin isiklikult tänada iga inimest, kes on panustanud sellesse algatusse, lugematu hulk vabatahtlikke üle Euroopa ja iga kodanik, kes on andnud meile oma hääle ning jaganud meie infot. Olete kõik pioneerid! Aitäh!“


“Lõpetame ökotsiidi Euroopas”

“Lõpetame ökotsiidi Euroopas” on Euroopa kodanikualgatus, mille eesmärk on kriminaliseerida ökotsiid Euroopas, mis tähendab, et ökotsiid on Euroopas keelatud ja Euroopa Liidu kodanikel, ettevõtetel ja pankadel on keelatud osaleda ökotsiidis. Lisaks on ökotsiidis osalenud ettevõtetel keelatud turustada Euroopa Liidus oma kaupu, sest uute seaduste alusel oleks kuritegevusele kaasa aitamine ka nende kaupade ostmine või sellele õhutamine. Rohkem infot.

Euroopa kodanikualgatus

Alates 2012. Aastast, on EL kodanikel võimalus osaleda otse demokraatiaprotsessides. Euroopa kodanikualgatuse korraldajad peavad esitama ettepaneku, mida võidakse või mitte vastu võtta allkirjade kogumiseks. Juba tõsiasi, et “Lõpetame ökotsiidi Euroopas” võeti vastu, näitab, et EL’l on võim ökotsiidi ennetamise seadus vastu võtta, vajalik on vaid poliitiline tahe. Seejärel tuleb koguda 1 miljon allkirja vähemalt seitsmest EL riigist (igas riigis on sätestatud oma allkirjade piirmäär, mis tuleb ületada), nii et Euroopa Komisjon on seadusega kohustatud ettepanekut kaaluma ning algatuse korraldajatel on võimalus oma ideed Euroopa Parlamendi avalikul istungil esitleda. Rohkem infot.

Ökotsiidi seadus

1970ndatel ja 1980ndatel arutati ökostiidi lisamist rahuvastate kuritegude hulka Rooma statuudis. Viimasel hetkel see võeti välja, ilmselt USA, Suurbritannia, Prantsusmaa ja Hollandi survel. 2010. Aastal, esitas auhinnatud raamatuautor ja advokaat Polly Higgins ettepaneku ÜRO seaduse komisjonile (UN law commission), defineerides ökotsiidi kui “konkreetse ala ökosüsteemide kahjustuse, hävitamise või kao, kas inimtegevuse või muul tagajärjel sellisel määral, et sealsete elanike segamatu ala kasutamine on või saab olema oluliselt häiritud.“ Rohkem infot.

Seaduse rakendamine

2011. aastal peeti Ühendkuningriigi ülemkohtus ökotsiidi näidiskohtuprotsess, mis näitas, et ökotsiidi seadus töötaks reaalsuses.  Protsessis käsitleti kahte reaalsetel faktidel põhinevat hüpoteetilist juhtumit: Mehhiko lahe naftaplatvormi plahvatust ja Alberta naftaliivade kaevandamise põhjustatud ökotsiidi Kanada. Rohkem infot siit.