Uuendatud koosseisus kogunenud säästva arengu komisjon valis esimeheks Roomet Sõrmuse ja aseesimeheks Kaja Petersoni ning kinnitas eesoleva aasta fookusteemaks kultuuripärandi kaitse.    

Säästva arengu komisjoni 2013. aasta töö peamine tähelepanu on pööratud ühe fookusraporti edukale valmimisele, käesoleva aasta fookusteemaks kinnitati kultuuripärandi kaitse. Komisjon otsustab raporti täpsema fookuse juunis.

Komisjon jätkab ka temaatiliste aruteludega, mille eesmärk on säästva arengu aktuaalsete küsimuste arutamine asjaomaste asutuste ja teiste seotud osapooltega. Käesoleval aastal vaadatakse üle komisjoni roll Euroopa Liidu seisukohtade kujundamisel ja uute valdkondlike arengukavade kooskõlastamise protsessis ning koostöös Statistikaametiga uuendatakse säästva arengu mõõdikud.

Järgmiseks kaheks aastaks valiti komisjoni esimeheks Roomet Sõrmus Põllumajandus-Kaubanduskojast ning aseesimeheks komisjoni eelmine esimees Kaja Peterson Eesti Keskkonnaühenduste Kojast.

Säästva arengu komisjon on 1996. aastal loodud 19 valitsusvälise organisatsiooni esindajatest koosnev asjatundjate komisjon, kelle ülesanne on analüüsida riigi pikaajalist säästva arengu poliitikat. Komisjon keskendub oma töös igal aastal 1-2 fookusteemale, mille osas viiakse läbi uuringuid, analüüse ja raporteid ning töötatakse välja konkreetsed ettepanekud.

Säästva arengu komisjoni eestvedamisel on viimastel aastatel valminud neli raportit, nendest viimane käsitleb rohetöökohtade potentsiaali Eestis. Fookusteemad valitakse välja komisjoni liikmete poolt ning raportile valitakse liikmete seast raportöör. Komisjoni teenindab Riigikantselei.