Saku Õlletehas avaldas oma keskkonna-, sotsiaalmõju ja valitsemise ehk nn ESG-raporti, mis koondab infot Carlsberg Gruppi kuuluva pruulikoja edenemisest kontserniüleselt seatud kestlikkuse eesmärkide suunas.

„Keskkonnahoid ja ressursside säästlik kasutamine on osa Carlsberg Grupi ja Saku Õlletehase igapäevastest tegevustest ja töötajate igapäevasest tööelust. Me tahame pruulida parimat õlut ja teisi jooke, mida Eesti inimesed armastavad,“ lausus Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms. „Kuna Saku tooted on igale Eesti inimesele teada, tuntud ja armastatud, siis peame pakkuma tarbijatele kindlustunnet, et hinge ja hoolega valmistatud jooke on tehtud parimal võimalikul viisil, ümbritsevat keskkonda hoides ja väärtustades ning ka kogukondadesse panustades.“ 

Jaan Härmsi sõnul hindab Saku Õlletehas samavõrra olulisena ka panust inimestesse – nii oma töötajatesse kui ka kohalikku kogukonda ja ühiskonda laiemalt. 

„On suureks tunnustuseks, et meie tegemisi pannakse tähele ka laiemalt ning ainukese joogitööstusettevõttena tunnustati Saku Õlletehast 2023. aastal vastutustundliku ettevõtte kuldmärgisega, sh on see meie jaoks juba teistkordselt kuldmärgis pälvida,“ lisas Härms. 

Saku Õlletehas on maailma ühe juhtiva õlletootja Carlsberg Grupi liige, kes on seadnud oma kestlikkuse strateegias „Koos nulli suunas ja edasi“ kuus peamist eesmärki: null süsinikujalajälge, null põllumajanduslikku jalajälge, null liitrit raisatud vett, null raisatud pakendijäätmeid, null vastutustundetut alkoholitarbimist ning null tööõnnetust. 

„Oleme juba aastast 2017 kõiki meie jaoks olulisi jätkusuutlikkuse aspekte jälginud ning ühtlasi oleme iga-aastaselt läinud täpsemaks ja detailsemaks igas valdkonnas. Otsime järjepidevalt parendus- ja arendusvõimalusi, kuidas olla senisest veelgi kuluefektiivsemad, resursisäästlikumad, jätkusuutlikumad jne nii kohalikul tasandil kui ka koos Carlsberg Grupiga ühiselt," kirjeldas Saku Õlletehase juhatuse liige. 

Carlsberg grupi poolt eelmisel aastal täiustatud ESG programm „Koos nulli suunas ja edasi“ on ühtlasi ka kontserni äristrateegia lahutamatu osa, eesmärgiga pakkuda ümberkujundavaid muutusi ja positiivset mõju nii kontserni ärile kui ka ühiskonnale ja laiemalt kogu planeedile. 

„Detailsemalt rääkides, siis meie kestlikkuse strateegia „Koos nulli suunas ja edasi“ tõstab võrreldes varasemaga meie ambitsioonide taset, teravdab eesmärke aastaks 2030, lisab pikemaajalisi eesmärke aastaks 2040 ning laiendab meie tähelepanu, et käsitleda rohkem meie kõige olulisemaid ESG teemasid,“ rääkis Jaan Härms.  

Saku Õlletehase märgilisemateks sammudeks kestlikkuse vallas möödunud aastal olid mitmed energiavaldkonna projektid. 

„Nii nagu kogu Eestis, kujunes 2022. aasta ka meie jaoks energia-aastaks. Meie jaoks suurim ja olulisim projekt, mis möödunud aastal selles osas ellu viidi, oli Saku Õlletehase katusele Eesti suurima tööstushoone katusele rajatud päikesejaama paigaldamine. Sobiliku ilma korral saame ainuüksi päikesest saadava energiaga toota kõik Saku Õlletehase pudeli- ja vaadijoogid ehk villida pudeli- ja vaadiliini tooted," kirjeldas Jaan Härms. 

Lisaks alustas Saku Õlletehas mullu veel ühe energiatõhususe projektiga, mida kaasrahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Tehasesse paigaldati seade, mis kogub kokku käärimisel tekkiva süsihappegaasi ja annab võimaluse selle ringmajanduse põhimõtteid järgides uuesti tootmisse suunata. 

„Süsihappegaasi kokku kogumise ja taaskasutamise süsteem võimaldab meil toota ca 65% filtreerimisel ja villimisel vajaminevast CO2-st," rääkis Härms. „Niisamuti parandasime ka oma energiaalast varustuskindlust läbi vedelgaasi lahenduse, mis annab võimaluse väliste tõrgete korral tootmises täisvõimsusel tööd jätkata.“

Carlsberg Grupi eesmärke, tegevusi ja tulemusi auditeerivad rahvusvaheliselt sertifitseeritud vastavad organisatsioonid. Muuhulgas oli Carlsberg 2022. aastal taaskord ühe selle ala tunnustatuima rahvusvahelise organisatsiooni CDP tipp- ehk A-nimekirjas. Sellesse nimekirja kuuluvaid organisatsioone tunnustatakse nende tegevuse läbipaistvuse ja konkreetsete sammude eest kliimapoliitika riskide ja võimaluste arvestamisel oma äritegevuses. 

2022. aasta arenguid kestlikkuse vallas koondav raport on järjekorras neljas, mis on Saku Õlletehase kodulehel avalikult kättesaadav. 2022. aasta keskkonna-, sotsiaalmõju ja valitsemise aruandega saab täismahus tutvuda kodulehel.