Ökomässu raames toimub 20. septembril Telliskivi A-hoone 4. korruse saalis tasuta seminar “Hoonete energiatõhusus hoides kultuuri ja keskkonda”, mis on eelkõige suunatud spetsialistidele. Oodatud on nii arhitektid, ehitusala spetsialistid kui ka tõsisemad huvilised. Seminaril avalikustatakse CoolBricks projekti tulemused.    

Seminaril esitamisele tulevad ettekanded: 

- Wallheating systems in historical buildings – Maximilian Benter, Fraunhofer Institute for Building Physics

- BVB – Tool for minimizing hazardous substances in properties-Ouliana Österberg, Byggvarubedömningen Service AB

- Ehitusmaterjalide primaarenergia – Jaan Milijan, Eesti Maaülikool

- Sisesoojustusmaterjalide Eesti uurimuustöö tulemused – Paul Klõšeiko, Tallinna Tehnikaülikool

- Ventilatsioonisüsteemide lahendused vanades majades – Indrek Raide, Energy Solutions OÜ

- Energiatarbimise analüüs ajaoolise väärtusega kivihoonetes: tähelepanekud CoolBricks Tartu uuringu näitel– Anne Randmer, Arenguprogrammide Keskus EMI-ECO

- Puithoonete tüüpilised õhulekete piirkonnad- Üllar Alev, Tallinna Tehnikaülikool

- Hoonete tervise automatiseeritud jälgimine- Neeme Takis, IT-Villa OÜ

Täpsem ajakava ja registreerumisvorm on üleval Ökomässu kodulehel. Registreerimine kestab kuni 18. septembrini.