Soome Ringhäälingu (YLE) uudisteportaali vahendusel selgub Soome Looduskaitseliidu (SLL) koostatud uurimistööst, et loodusvarade kulutamise erinevused on Soome kodumajapidamistes ligi kümnekordsed. Keskkonnaministeeriumiga kahasse tehtud töös uuriti kuue nädala jooksul 27 majapidamist. Tähele pandi loodusvarade kulutamist koduolmele, transpordile, turismile ja muudele harrastustele. Enim kulus loodusvarasid selleks, et pidada ülal eramaju ja isiklikke sõiduautosid, kirjutas Arni Alandi Rohelises Väravas.

  • Tarbimine ja tervis
  • 29. oktoober 2008
  • Foto: https://pixabay.com/photos/sand-beach-track-tracks-in-the-sand-1036547/

Uurijate kinnitusel oli suur erinevus majapidamiste vahel üllatav, sest uurimistöösse kaasati ainult keskkonnahoiust keskmisest rohkem hoolivaid peresid. Tõelisi teadaolevaid „hüpertarbijaid“ seekordses uurimistöös üldse ei vaadeldudki.

Nii uurijad kui ka vaadeldavad jõudsid töö põhjal järeldusele, et kõige lihtsam on loodusvarade kulutamist ja ökoloogilist jalajälge vähendada, kui süüa vähem liha ja hoiduda hetkemeeleolu ajel soojale maale sõitmast. Et argielu keskkonnatõhusust tõsta, tuleb rakendada pikaajalisi ja ulatuslikke meetmeid. Ühe leibkonna käed võivad siinkohal lühikeseks jääda

Näiteks aitaks autostumist vähendada hästi toimiv ja taskukohane ühistransport. Siin on aga tavatarbijail vähe ruumi kaasa rääkida. Vaadeldud pered heitsid riigijuhtidele ette, et Soome pakub küll pea igas valdkonnas keskkonnasõbralikke alternatiive, kuid nende hind on keskmise soomlase jaoks liiga kõrge. Energiatõhusate majade puhul on peale kõrge hinna takistus ka see, et neid Soomes peaaegu ei ehitata ega nähta ette isegi planeeringuis.

Uurimistöös kasutati metoodikat, mille abil mõõdetakse, kui palju loodusvarasid kulutab toode või teenus oma elukaare jooksul. Tegu oli esimese ulatusliku sedasorti uurimistööga Soomes.

Arni Alandi, Roheline Värav