Täna on rahvusvaheline noortepäev, mida Eesti Noorteühenduse Liidu korraldusel ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel tähistatakse arvukate sündmustega Tartu südalinnas. ÜRO kuulutas 12. augusti rahvusvaheliseks noortepäevaks 1999. aastal.

Tänavune noortepäev on eriline, sest ÜRO otsusel algab täna rahvusvaheline noorteaasta, mis kestab 2011. aasta 12. augustini.

Noorteaasta loosungiks on “Meie aasta. Meie hääl”. ÜRO noorteaasta keskendub kolmele teemale: noortesse investeerimine ja noortele pühendumine, noorte osalus ja partnerlus ning kultuuridevahelise mõistmise suurendamine.

Noorte arv väheneb, seda eeskätt demograafilistel põhjustel. Paremad võimalused noorte huvidega arvestamiseks ning neile ühiskonnaelus osalusvõimaluste loomiseks annab 1. septembrist jõustuv noorsootöö seadus.

Noorte töötus on täiskasvanute omast mitu korda kõrgem. Selle suuna muutmiseks pakub Haridus- ja Teadusministeerium enam võimalusi eluks vajalike oskuste ja teadmiste omandamiseks, nende arvestamiseks tööturul ja õpingutes ning  karjäärinõustamiseks.

Riik investeerib miljardeid kroone haridusse, miljoneid õpilasmalevatesse (tänavu 1,7 miljonit), toetab vabatahtlikku tegevust, rahastab noorteinfo ja karjäärinõustamise teenust (keskmiselt 7 miljonit krooni aastas), arendab mitteformaalse õppe kaudu saadud kogemuste ja teadmiste arvestamise süsteemi.

Lähema kolme aasta jooksul panustab riik üle 73 miljoni krooni noorsootöötajate koolitusse, nii on juba käesolevaks ajaks täiendkoolituse läbinud üle tuhande noorsootöötaja.

Jätkuvalt suureneb noortekeskuste rahastamine täiendavate noorsootöövõimaluste loomiseks ja sotsiaalse tõrjutuse vähendamiseks.

Kokku on 2010. a noortevaldkonna eelarve üle 200 miljoni krooni.

Lähem teave noortepäeva sündmuste kohta: http://www.noortepaev.com/

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium