Viis aastat tagasi, 12. jaanuaril 2012, toimus suur Vaimupuu pidu, kus olid esindatud erinevad vaimupuudega inimeste organisatsioonid, meie sõbrad, koostööpartnerid ja sponsorid ning isegi kaks ministrit – tollane sotsiaalminister Hanno Pevkur ja justiitsminister Rein Lang. Esinesid mitmed tuntud Eesti muusikud. Toimus ajakirja Vaimupuu esimese numbri esitlus, esmakordselt näidati Vaimupuu reklaamklippi, kus lõid kaasa vaimupuudega inimesed.

Ajakiri Vaimupuu on ajakiri intellektipuudega inimestele, nende lähedastele ja nendega kokku puutuvatele ametnikele ja organisatsioonidele. Ajakirjas kajastatakse vaimupuudega inimeste elu, tutvustatakse seaduseid ja seadusemuudatusi, mis neid puudutavad, intervjueeritakse ametnikke päevakohastel teemadel, jagatakse nõuandeid psühholoogia ja kulinaaria valdkonnast ning palju muud.

Meie eesmärk on alati olnud olla võimalikult positiivne, kajastada vaimupuudega inimeste elu rõõmsamaid külgi. Tahame näidata, et puudega inimese elu ei ole vaid viletsus, et vaimupuue ei takista inimesel aktiivselt ühiskonnas osaleda ning omalt poolt maailmale palju pakkuda. Ajakiri on tellijaile tasuta.

Vaimupuu toimetus tegeles sarnase ajakirja toimetamisega ka varem: 1. aprillil 2011 ilmus ajakirja Vaimukad esimene number. Tollal tegutseti Eesti Puuetega Inimeste Tugiliidu (EVPIT) alluvuses, enim kajastati EIT Tugiliisu tegemisi. EVPITi kodulehelt vaimukad.ee oli võetud ka ajakirja nimi. Ajakiri ilmus kord kuus. Ajakirja peatoimetajaks sai Janek Muru, kes koostas ja küljendas ajakirja esimese numbri peaaegu üksinda.

Et asjaajamist lihtsustada, loodi novembris 2011 MTÜ Vaimupuu. Juriidilise nime muutmine tähendas ka ajakirja nime muutust. Uueks nimeks sai Vaimupuu – sõnamäng, kus on ühendatud vaimupuue ja puu kui elava ja areneva sümbol.

Aastatega on Vaimupuu tegevus laienenud. Korraldame vaimupuudega inimestele koolitusi, ekskursioone, muuseumikülastusi ja oleme kaasa löönud mitmete üle-Eestiliste vaimupuudega inimeste ürituste korraldamisel. Teeme palju koostööd teiste mittetulundusorganisatsioonide ja vabatahtlikega.

Väga populaarne on ajakirja Vaimupuu fotokonkurss, mis nüüdseks on toimunud juba viis aastat. Fotode lavastamisel või sobivate momentide leidmisel võib kasutada kõrvalist abi, oluline on, et foto oleks teinud vaimupuudega inimene. Igal aastal on uus teema ja paaril aastal on fotosid laekunud üle tuhande, möödunud aastal oli osalejaid isegi väljastpoolt Eestit.

Fotodest koostatakse rändnäitus ja need avaldatakse Vaimupuu järgmise aasta kalendris. Rändnäitusena on reisinud auhinnatud pildid üle Eesti, kus neid on eksponeeritud kultuurimajades, sotsiaalkeskustes, (oma)valitsusasutustes (sh riigikogu, sotsiaalministeerium, Tallinna Linnavalitsuse infosaal, Eesti Puuetega Inimeste Koda jt).

Vaimupuu käib ajaga sammu ning on suuremas osas kolinud internetti. Jagame infot nii oma kodulehel vaimupuu.ee kui ka Vaimupuu Facebooki-lehel. Paberkandjal ilmub ajakiri vaid mõned korrad aastas.

Vaimupuu viienda sünnipäeva tähistamine lükkub kevadesse. Kavas on kutsuda oma senised sõbrad ja toetajad kokku 1. aprillil 2017 – kuus aastat pärast Vaimupuu eelkäija, ajakirja Vaimukad esmaesitlust. Ka ajakirjanikud on oodatud. Koht ja kellaaeg on veel täpsustamisel.

Vaimupuu tegemistest saab ülevaate meie kodulehel vaimupuu.ee ja Vaimupuu Facebooki-lehel. Samuti on Vaimupuu algusaastatest juttu Janek Muru ja Kerttu Rakke raamatus „Pimedusest välja“

MTÜ Vaimupuu tänab oma koostööpartnereid ja sponsoreid.

Lisaküsimuste korral palun võtke ühendust allpool toodud kontaktidel.