15. maist 1. septembrini väldanud loodusvaatluste andmebaasi võistluse raames koguti loodusesõpradelt vaatlusi 12 taimeliigi kohta, kelle levikuandmed olid puudulikud või kelle arvukust botaanikud hindavad vähenevaks.

Vaatlusi koguti harilik kullerkupu, harakkuljuse, kassikäpa, nõmm-liivatee, pääsusilma, rukkilille, hariliku talviku, kuningakübara, madal-mustjuure, mägiristiku, sininuku ja vahelmise mõõla kohta. Kokku laekus 175 vaatlust, neist enim kullerkupu kohta. Rohkem tähelepanekuid sisestati ka pääsusilma, rukkilille, kassikäpa ning nõmm-liivatee osas. Kõige hoolsamalt vaadeldi eelmainitud taimeliikide kasvukohti Lõuna-Pärnumaal.

Usinamatele vaatlejatele oli Keskkonnaministeerium välja pannud ka auhinnad, milleks on:

- Vaatluste üldarvu kategoorias: 1. kohale – loodusajakirjade neljase paketi tellimus 2014. aastaks; 2. ja 3. kohale – Tarmo Pikneri koostatud raamat ”Eesti Orhideed”.

- Liikide arvu kategoorias: ajakirja ”National Geographic Eesti” tellimus 2014. aastaks.

Loodusvaatluste andmete kogumise üheks eesmärgiks on inimeste loodusteadlikkuse edendamine. Oma panuse Eesti loodust puudutava väärtusliku info kogumisse saab anda igaüks, registreerides nähtu loodusvaatluste kodulehel olevasse elektroonilisse päevikusse. Saadud andmeid kasutatakse liikide levikuatlaste koostamisel ning erinevates analüüsides.

Täpsemalt saab vaatlusvõistluse ning selle tulemuste kohta lugeda andmebaasi kodulehelt.