Tõrva vald sõlmis lepingu AS Valmap Grupiga Tõrva linna ja Roobe risti vahele valgustatud kergliiklustee ehitamiseks.

  • Transport ja linnaplaneerimine
  • 7. november 2018
  • Foto: AS Valmap Grupi juhataja Hindrek Mõts ja vallavanem Maido Ruusmann lepingut allkirjastamas. Erakogu

Tõrvast Valga suunas kulgema hakkava kergliiklustee pikkus on kokku 1,4 kilomeetrit. Ehitaja sõnul tahavad nad ehitusega alustada detsembrikuu jooksul ja planeeritavad tööd peaksid valmima lõplikult järgmise aasta suveks.
 
Tõrva vallavanem Maido Ruusmann rääkis, et haldusreformi käigus Tõrva vallaks ühinenud omavalitsuste ühinemislepingus sätestati, et uue valla üheks prioriteediks on kergliiklusteede võrgustiku väljaarendamine Tõrva linnast valla suuremate asustuste suunas. «Seetõttu on hea meel tõdeda, et täna sõlmitud ehituslepinguga oleme astunud esimese tõsise sammu kokkulepitud plaanide elluviimiseks,» lausus Ruusmann.
 
Vallavanem seletas, et heade ja turvaliste ühendusvõimaluste, nii jalgsi kui erinevate liikumisvahenditega, on üheks väga oluliseks vahendiks ääremaastumise vastu astumiseks, mida omavalitsus saab tagada.
 
Selle sammuga paranevad nii trassil liikuvate inimeste turvalisus kui ka suureneb Tõrva valla elanike liikumis- ja sportimisvõimalused. Ruusmann lisas, et kuna trassi Tõrva poolne algus on vahetult Tõrva linna spordihoone juures, siis on kergliiklustee kindlasti täiendavaks sportimisvõimaluseks spordihoone kasutajatele.
 
Ehituse kogumaksumus on 293 000 eurot, millest läbi EAS-i saadav toetus moodustab ligi 217 000 eurot.