Tartu Ülikooli loodusmuuseum kutsub õpetajaid, juhendajaid ja teisi huvilisi 12. oktoobril Kuressaares ja 18. oktoobril Jõhvis toimuvale seminarile, kus tutvustakse loodusvaatlusi kui õppetöö üht meetodit.

Seminaril tutvustatakse uusi võimalusi, mida pakuvad erinevad vaatlusportaalid ja tööriistad nagu näiteks loodusheli.ee, elurikkus.ut.ee, LVA ning vaatlusäpid. Räägitakse ka, milliseid abivahendeid ja eelteadmisi läheb vaja edukaks loodusvaatluseks, millised on looduse vaatlemise eetilised küljed ja kuidas neid õpilastele edasi anda. Praktilises rühmatöös saavad osalejad koostada oma vajadustele vastava loodusvaatluste programmi ning samm-sammult läbi mõelda, kuidas seda läbi viia. Seminari viib läbi Veljo Runnel.

12. oktoobril toimub seminar kell 12.00-15.00 Kuressaares Keskkonnaameti saalis (Tallinna 22). Osalemine on tasuta. Vajalik on eelnev registreerumine aadressil maris.sepp@keskonnaamet.ee või telefonil 5304 7882.

18. oktoobril toimub seminar kell 13.00-16.00 Jõhvi kontserdimajas Salva saalis (Pargi 40). Osalemine on tasuta. Vajalik on eelnev registreerumine telefonil 737 6076 või aadressil loodusmuuseum@ut.ee.

Rühmatöö paremaks läbiviimiseks palun osalejatel saata Maa-ameti kaardilink piirkonnast (kooliümbrus, park, loodusrada), kus nähakse võimalust loodusvaatlusi teha.
Kaardilingi saab teha ja saata Maa-ameti veebilehel.
Kaardilink palun saata aadressil veljo.runnel@ut.ee.

Seminar on üks osa projektist "Helivaatluste mooduli loomine loodusheli.ee portaali juurde". Korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.