Tartu Ülikooli loodusmuuseum kutsub õpetajaid, juhendajaid ja teisi huvilisi 29. augustil loodusvaatlusi kui õppetöö üht meetodit tutvustavale seminarile.

Loodusvaatlused on lihtne viis, kuidas loomade ja taimede kohta infot koguda ning teha seda meeldivas ja põnevas vormis. Kuidas aga loodusvaatluste abil kooli- või huvitööd täiendada? Kuidas vaatlusmetoodikat gümnaasiumi uurimistöödes kasutada?

Hästi läbimõeldud plaan aitab vaatlusi teha efektiivselt ja kõigile kasulikult ning selle käigus saavad uusi kogemusi ja teadmisi nii õpilased kui õpetajad. Loodusvaatlused ei ole eesmärk omaette, vaid need aitavad luua terviklikku maailmapilti meid ümbritsevast keskkonnast.

Seminaril tutvustatakse uusi võimalusi, mida pakuvad erinevad vaatlusportaalid ja tööriistad nagu näiteks loodusheli.ee, elurikkus.ut.ee, LVA ning vaatlusäpid. Räägitakse ka, milliseid abivahendeid ja eelteadmisi läheb vaja edukaks loodusvaatluseks, millised on looduse vaatlemise eetilised küljed ja kuidas neid õpilastele edasi anda. Praktilises rühmatöös saavad osalejad koostada oma vajadustele vastava loodusvaatluste programmi ning samm-sammult läbi mõelda, kuidas seda läbi viia. Seminari viib läbi Veljo Runnel.

Seminar toimub 29. augustil kella 14-17 Tartu Ülikooli loodusmuuseumi õppeklassis Vanemuise 46-247. Seminaril osalemine on tasuta. Vajalik on eelnev registreerumine telefonil 737 6076 või aadressil kelli.hanschmidt@ut.ee.

Rühmatöö paremaks läbiviimiseks palun osalejatel saata Maa-ameti kaardilink piirkonnast (kooliümbrus, park, loodusrada), kus nähakse võimalust loodusvaatlusi teha. Kaardilingi saab teha ja saata Maa-ameti veebilehele. Juhendvideo kaardilingi tekitamise kohta. Kaardilink palun saata aadressil veljo.runnel@ut.ee.

Seminar on üks osa projektist "Helivaatluste mooduli loomine loodusheli.ee portaali juurde". Korraldamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.