Eesti Akrediteerimiskeskus väljastas Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskusele akrediteerimistunnistuse, mis annab Sertifitseerimiskeskusele õiguse tegutseda vastavushindamisasutusena komposti sertifitseerimise valdkonnas.

Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskus asutati koostööprojekti „Jäätmete Taaskasutusklaster“ tegevuse tulemusena.

“Jäätmetest valmistatud toodete puhul tekib tarbijatel alati kõhklusi ja kahtlusi, milline on toote kvaliteet ja kas seda ikka võib kasutada. Sertifikaadi olemasolu annab tarbijale kindluse, et toode vastab nõuetele ja on ohutu kasutada,” ütles SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskuse juhataja Allan Pohlak.

Taaskasutamisega tegelevad ettevõtted loodavad, et senine hirm jäätmetest valmistatud toodete kasutamise osas asendub nüüd kindlustundega ja võimaldab leida uusi kasutusvõimalusi ja laiendada turgu. “Näitena võiks siinkohal tuua biolagunevatest jäätmetest toodetud komposti, mille kasutamine põllumajanduses, haljastuses, metsanduses võiks olla tunduvalt laialdasem. Kui toodetud kompost omab sertifikaati, siis kõhklusi ja kahtlusi kasutamise osas enam olla ei saa,” rääkis SA Taaskasutatavate Materjalide Sertifitseerimiskeskuse nõukogu liige Margit Rüütelmann.

Pikemas perspektiivis on plaan koondada kogu taaskasutatavate materjalide sertifitseerimine loodud sihtasutuse alla ja olla sõltumatuks sertifitseerimisasutuseks ka muudest taaskasutatavatest materjalidest toodete vastavushindamise läbiviimisel - esmajärjekorras kindlasti biogaasi tootmisel tekkiv kääritusjääk, reoveesette kompost, kuid mõtted on liikunud ka ehitus-ja lammutusjäätmetest toodetud taaskasutatava materjali sertifitseerimise suunal.

Sihtasutus Taaskasutatud Materjalide Sertifitseerimiskeskus asutati juunis 2015 ja selle eesmärk on olla sõltumatu sertifitseerimisasutus, mis viib läbi kompostimise korralduse kontrolli, komposti ohutuse ja kvaliteedi hindamist ja väljastab sertifikaate komposti tootjatele.