Täna algas KIKis Euroopa Regionaalarengufondist (ERF) rahastatav taotlusvoor, mille raames antakse 150 miljoni krooni toetust katlamajade ümberehituseks, kaugküttevõrkude rekonstrueerimiseks ja koostootmisjaamade rajamiseks.

Eesti soojamajanduse üheks suurimaks probleemiks on kaod kaugküttetrassides, mis ühendavad katlamaju soojatarbijaga. Hetkel kaob tootjalt lõpptarbijani jõudmise käigus üle kuuendiku energiast, samas kui Soomes moodustavad kaod vaid kuueteistkümnendiku. Vähem olulisem ei ole ka õhusaaste küsimus. Vanad õlikatlad töötavad enamasti üsna madala kasuteguriga ning kütteõli ei ole väga loodussõbralik energiaallikas. Lisaks lõpptarbimises ehk kütuse põletamisel eralduvale CO2-le emiteeritakse seda märkimisväärses koguses ka õli tootmise käigus.

Avatud taotlusvoorust on oodatud osa võtma nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, äriühingud kui ka sihtasutused. Lisatingimuseks on, et taotleja osutab kaugkütteteenust või müüb kaugküttepiirkonda soojusenergiat. Meeles tuleks pidada, et toetuse saaja peab ise katma vähemalt poole projekti maksumusest. Väikseim toetussumma, mida antud vooru käigus eraldatakse on 500 000 krooni ja suurim 50 miljonit krooni. Taotluste esitamise tähtaeg on 14. august 2009.

Huvilistele toimuvad juuni alguses teabepäevad Tartus ja Tallinnas, kus räägitakse täpsemalt taotlejale ja taotlusele esitatud nõuetest. Tartus toimub teabepäev 1. juunil algusega kell 13.00 Keskkonnaameti saalis aadressil Aleksandri 14, Tallinnas 3. juunil kell 13.00 Keskkonnaministeeriumi esimese korruse saalis aadressil Narva mnt 7A. Huvilistel palume end hiljemalt 27. maiks registreerida e-posti aadressil Jaanika.Lilienberg@kik.ee.

ERFi toetuste suunamine energiamajanduse arendamiseks toimub vastavalt Elukeskkonna arendamise rakenduskavale aastateks 2007–2013, mille raames toetatakse energeetikat veidi üle miljardi krooni ulatuses.  Järgnevate taotlusvoorude toimumise ajad ja mahud täpsustuvad.