Keskkonnainspektsioon ja politsei kontrollisid kolmapäeval, 2. aprillil Tallinnas ja Harjumaal 32 metalli kokkuostukohta, millest enam kui pooltes ehk 18 kohas tuvastati jäätmeseaduse rikkumisi.

  • Jäätmed
  • 7. aprill 2014
  • Vanametalli pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Avastatud rikkumiste põhjal algatas inspektsioon 15 väärteomenetlust, kolme ettevõtte puhul selgub väärteomenetluse alustamine pärast asjaolude täpsustamist. Asitõendina võeti ära 282 kg ebaseadusliku käitlemiskahtlusega kaablit ning 228 kg seadusevastaselt  vastuvõetud akusid.  11 akut ning 1980 kg alumiiniumkaableid jäeti vastuvõtu seaduslikkuse kontrollimiseks ettevõtetesse vastutavale hoiule.

Keskkonnakaitseosakonna peainspektor-nõuniku Tarmo Tehva sõnul oli ühe ettevõtte jaoks vaja võtta kohtunikult läbiotsimisluba, sest ettevõte keeldus konteinerit avamast. Samas oli ettevõtte territooriumil tuvastatud ebaseadusliku käitlemiskahtlusega jäätmeid. Enne luku läbilõikamist otsustas ettevõtte esindaja siiski vabatahtlikult konteineriuksed avada. Ebaseaduslikult käideldud metalli konteinerist ei avastatud.

Viies kokkuostupunktis puudusi ei tuvastatud ning ülejäänud üheksas kohas ei toimunud tegevust või oli tegu vahendajatega.

Reidiväliselt tuvastati ühes jäätmekäitlusettevõttes jäätmete põletamine, samuti tuvastati üks eraisik, kes tegeles külmkappide ning muude elektroonikajäätmete lammutamisega.  Mõlema juhtumi osas alustati samuti väärteomenetlused.

"Seekordne kontroll näitas, et on niiöelda püsirikkujaid, kes ei ole varasematest kordadest õppust võtnud. Osa ettevõtetest aga kas ei tea või ei tahagi nõudeid teada või loodavad, et neid ei kontrollita," märkis Tarmo Tehva.

Jäätmeseaduse kohaselt saab metalli ebaseadusliku kokkuostu eest määrata füüsilisele isikule trahvi kuni 300 trahviühikut ehk 1200 eurot ning juriidilisele isikule kuni 32 000 eurot.

Metalli kokkuostukohtade kontrollimine on ka sel aastal Keskkonnainspektsiooni ning Politsei- ja Piirivalveameti teravdatud tähelepanu all ning reide tehakse üle Eesti.