Tallinna Kommunaalameti tellimusel on koostatud 2017. aastal Tallinna linna jalgrattastrateegia aastateks 2018-28, mille tegevuste elluviimiseks võtab kommunaalamet tööle rattasõiduga kursis oleva valdkonna entusiasti.

Töökoha nimetus: peaspetsialist (Tallinna Kommunaalamet)*

Konkursi tähtaeg: 27.08.2017

 Ametikoha tüüp: spetsialist

 Asutus: Tallinna Kommunaalamet

 

 Asutuse tutvustus:

Kommunaalameti tellimusel on koostatud 2017. aastal Tallinna linna jalgrattastrateegia aastateks 2018-28, mille tegevuste elluviimiseks võtab kommunaalamet tööle rattasõiduga kursis oleva valdkonna entusiasti.

 Asukoht :  Tallinn

 Valdkond:  avalik haldus, transport/logistika,

 Tööaeg ja tööliik:  täiskohaga,

 

 Tööülesanded:

rattastrateegia tegevuste prioriteetide seadmine ja rakendamine;

kergliiklusteede võrgustiku arendamine, inspekteerimine ja nõuetele vastava seisukorra tagamine, osalemine projektides ja töögruppides;

jalgrattaparklate rajamise korraldamine ja arengusuundade kavandamine;

jalgrattateede kaardi koostamine ning uuendamine;

oma valdkonnas ameti eelarveprojekti koostamises osalemine, riigihangete korraldamine sh. töövõtulepingute koostamine, täitmise järelevalve ja kontroll;

oma ametikoha pädevuse piires informatsiooni vahetamine Tallinna abitelefoni ja linnaosavalitsustega ning suhtlemine linnaelanikega sotsiaalvõrgustikes

 

 Nõuded kandidaadile:

kõrgharidus (soovitavalt linnaplaneerimise või liikuvuse planeerimisega seotud valdkonnas);

aktiivne igapäevane jalgrattaga liikuja;

huvi jalgrattakasutuse edendamiseks Tallinnas (eeliseks on varasem töökogemus jalgrattakasutuse edendamisel või sarnaste projektide rakendamisel);

hea arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike arvutiprogrammide ning andmekogude kasutamise oskus;

hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas;

võime eristada olulist vähemolulisest, valmisolek enese arendamiseks;

eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele (soovitavalt inglise keele) oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega, kasuks tuleb vene keele oskus.

 

 Omalt poolt pakume:

huvitavat ja vastutusrikast tööd, ametialaseid koolitusvõimalusi ning tegusat ja sõbralikku kollektiivi ning 35 kalendripäeva puhkust.

 Tööle asumise aeg: Kokkuleppel

 Kontaktisiku nimi: Ago Vill

 Kontaktisiku eposti aadress: telefon 6457826, e-posti aadress ago.vill@tallinnlv.ee

 

 Tingimused ja lisainfo:

Sooviavaldus koos elulookirjeldusega palume saata hiljemalt 27. augustiks 2017. a  e-posti aadressile Tiina.Laks@tallinnlv.ee


*Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.