20. aprillil Tallinna Volikogu majas luuakse Tallinna vabaühenduste ümarlaud, kuhu on osalema kõikide ühenduste esindajad, kelle tegevuspiirkonnaks on Tallinn.

Ümarlaua eesmärgiks, nagu nimigi ütleb, on kokku tuua erinevaid Tallinnas tegutsevaid ühendusi, eesmärgiga nad omavahel tuttavaks teha. Ja kui tutvused sõlmitud, on juba lihtsam üheskoos plaanide ja ettevõtmiste, probleemide ja takistuste üle arutada.

Tallinna Ümalaua idee kasvas välja 2009. aasta kohalike omavalitsuste valimise eel koostatud Vabaühenduste Manifestist, mille kokkupanemisel Tallinnas osalesid peamiselt piirkonnaseltsid. Välja koorus vajadus ühise foorumi järele arutamaks neid teemasid, mis puudutavad Tallinnas tegutsevaid ühendusi laiemalt ning kus ühis koos tegutsemine aitaks muuta asju paremaks.

Lugege lisa: http://www.ngo.ee